Maria Markiewicz

Graduate Student Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Liberal Arts (Filozofia)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): studia Master of Arts in Liberal Studies

Home institution (Instytucja macierzysta): Goldsmiths University of London, Department of Visual Cultures

Host institution (Instytucja goszcząca): New School for Social Research, Graduate School

Location (Lokalizacja): New York City, New York

Kim jestem / Who I am:

Jestem pisarką, badaczką i teoretyczką kultury. Specjalizuję się w gender studies i queer theory. Poza moją pracą naukową, działam również jako kuratorka i krytyczka sztuki (moje teksty o sztuce publikowane były między innymi w Contemporary Lynx Magazine, Ocula Magazine, i na Culture.pl; wystawa, nad którą teraz pracuję – ‘Post-sexual futures: Towards Queer Non-humanisms’ – zostanie otwarta w Seulu pod koniec tego roku).

Od lat zajmuję się także feminizmem i szeroko pojętymi naukami humanistyczno-społecznymi, czerpiąc inspiracje z wielu pokrewnych dziedzin: filozofii, animal studies, a także często z feministycznej fantastyki naukowej. Wierzę w siłę wyobraźni oraz w jej rewolucyjny potencjał – wyobraźnia otwiera drzwi do wyzwolenia; pokazuje, że da się żyć inaczej, tym samym wyznaczając nam kierunek, w którym powinniśmy dążyć.

I am a writer, researcher, and a cultural theorist specialising in gender and queer theory. Apart from my academic work, I work as a contemporary art curator and an art critic (my words have been published in Contemporary Lynx Magazine, Ocula Magazine, and Culture.pl, amongst others; my next exhibition titled ‘Post-sexual futures: Towards Queer Non-humanisms’ will open in Seoul, South Korea, later this year).

My background is in contemporary art theory and feminist studies, though I take inspiration and knowledge from as many fields as I possibly can – be it continental philosophy, animal studies, or feminist science fiction novels. I am a firm believer in effective registers of imagining and using imagination as a site of resistance – imagination not only creates liberatory drives; it sustains and legitimizes them, showing that another world is possible.

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Mój projekt będzie dotyczył teorii post-seksualności, nad którą prace rozpoczęłam zainspirowana teorią ‘libidinal exhaustion’ Dominica Pettmana. Zgłębiając dziedziny takie jak posthumanizm i historia seksualności, w Stanach Zjednoczonych będę badać nasze ‘tu i teraz’ – jak zmieniło się podejście do seksualności w ostatnich latach, co dla seksualności oznaczają nowe tożsamości i sposoby identyfikacji seksualnej, takie jak na przykład aseksualność, i jak te zmiany wpłyną na naszą relacyjność w przyszłości.

Mocno wierzę w to, że seksuologia i historia seksualności – dwie raczkujące dziedziny w humanistyce – mogą powiedzieć nam dużo o nas samych jak i o świecie, w którym żyjemy (stąd ich połączenia z posthumanizmem czy chociażby dziedziną zwaną ‘critical ecologies’). Czego nam potrzeba? Za czym tęsknimy? Na co nasze zachowania są reakcją? Po tym jak kapitalizm pozbawił nas narzędzi, które pomagają nam dbać i troszczyć się o siebie nawzajem, potrzeba nam nowych więzi i struktur, które tę lukę wypełnią.

My Fulbright grant will focus on developing my theory of post-sexuality, largely influenced by Dominic Pettman’s notion of libidinal exhaustion. Exploring fields such as posthuman studies, history of sexuality, and philosophies of desire, I will be working on theorising our sexual ‘here and now’ – the post-#MeToo rise in sex-negativity, the shifting discourses about sex and gender in the global North, and the proliferation of new sexual identities (queer, trans, and asexual) in the contemporary moment.

I believe that sexology and the history of sexuality – two very recent discourses in humanities – ask questions not only about sex per se but about the state of our society in general. Their careful analysis can therefore help us to diagnose what’s happening around us: What do we need? What are we longing for? What are we responding to? After sex and romantic love have been fully appropriated by capitalism, we have to look for new relationalities, new intimacies, and new ways of caring for one another in this uncaring world.

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku zachęciła mnie moja mama – to ona kilka lat temu powiedziała mi o stypendium Fulbrighta, pokazując, że może jednak moje wielkie marzenie o studiach w Stanach Zjednoczonych da się spełnić. Od tamtego czasu nie przestawałam myśleć o stypendium – kiedy dwa lata temu moja promotorka poleciła mi teksty profesora Dominica Pettmana, który jest jednym z pionierów posthumanizmu w US, poczułam, że to znak i zaaplikowałam – mam nadzieję, że stypendium Fulbrighta pomoże mi wspiąć się wyżej po szczeblach kariery akademickiej i dużo mnie nauczy. Bardzo cieszy mnie również możliwość poznawania innych Fulbrighterów i nawiązywania międzynarodowych kontaktów.

My mom told me about the Fulbright grants four years ago – she knew how much I wanted to study in the US, but this dream never felt attainable; not before then. Then two years ago, when I was working on my master’s thesis, my supervisor introduced me to Dominic Pettman, a NY-based scholar whose work has inspired me tremendously. The timing finally felt right, and I applied – I hope that this scholarship will help me to grow as an early career academic, not only because of how prestigious it is, but because it’s all about learning: from tutors, experiences, and other Fulbrighters. I’ve had the pleasure of meeting some of them already and if they are the future, maybe it won’t be so dark after all.

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po powrocie ze stypendium chciałabym rozpocząć studia doktoranckie i zacząć prace nad monografią poświęconą post-seksualności. Chciałabym również założyć grupę badawczą poświęconą tej teorii, która byłaby przypieczętowaniem kontaktów nawiązanych w Stanach i sposobem na zaproszenie innych badaczy do zgłębiania i popularyzacji tej nowej dziedziny.

After completing my Fulbright grant, I plan to enroll in a PhD program and work towards publishing a monograph on post-sexuality. I also plan to set up a post-sexuality research group that would facilitate exchange between Polish and US scholars and eventually open up this field for further contributions.

Loading...
Skip to content