Małgorzata Myk

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Literature (Literaturoznawstwo)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Poetics of Radical Duration: Sonic A(na)rchives in Twenty-First Century North American Avant-Garde Poetry”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki

Host institution (Instytucja goszcząca): University of Utah, English Department

Location (Lokalizacja): Salt Lake City, Utah

Kim jestem / Who I am:

Jestem badaczką współczesnej poezji północnoamerykańskiej, głównie twórczości awangardowej i eksperymentalnej. Obecnie pracuję na Uniwersytecie Łódzkim w Zakładzie Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej. Jestem autorką pierwszej monografii poświęconej twórczości amerykańskiej poetki Leslie Scalapino „Upping the Ante of the Real: Speculative Poetics of Leslie Scalapino” (2019). Jestem także współredaktorką zbioru esejów “Theory That Matters: What Practice After Theory” (2013) oraz dwóch numerów specjalnych czasopism „The Polish Journal for American Studies”  (numer zatytułowany „Technical Innovation in North American Poetry – Form, Aesthetics, Politics” (2017)) i „Text Matters: The Journal of Literature, Theory and Culture” (numer zatytułowany „Literary and Visual Extremities” (2023)). 

 

W przeszłości studiowałam na Wydziale Języka Angielskiego na Uniwersytecie Maine w Orono, gdzie współpracowałam z National Poetry Foundation. W roku akademickim 2017/18 byłam stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. 

 

Jestem też tłumaczką poezji współczesnej. Tłumaczę na język polski utwory takich autorek i autorów jak, między innymi, Leslie Scalapino, Lisa Robertson, Kevin Davies, E. Tracy Grinnell oraz Divya Victor, a także twórczość polskiej poetki Marii Cyranowicz na język angielski. 

I am a scholar of contemporary North American poetry and poetics. I currently teach in the Department of North American Literature and Culture at Lodz University. I am the author of the first monograph on American experimental poet Leslie Scalapino Upping the Ante of the Real: Speculative Poetics of Leslie Scalapino (2019). I co-edited a volume of essays Theory That Matters: What Practice After Theory (2013), the Polish Journal for American Studies special issue on technical innovation in North American Poetry (2017) and the Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture special issue on literary and visual extremities (2023).

 

In the past, I studied in the Department of English at University of Orono, Maine, where I worked for the National Poetry Foundation. I was the recipient of the Kosciuszko Foundation Fellowship in the academic year 2017/18 (University of California, San Diego). 

 

I am also a translator of poetry. I have translated into Polish the work of such poets as, among others, Leslie Scalapino, Lisa Robertson, Kevin Davies, E. Tracy Grinnell and Divya Victor, as well as the work of Polish experimental poet Maria Cyranowicz into English.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Mój projekt będzie dotyczył pojęcia trwania (ang. duration), zarówno w ujęciu przestrzennym, czasowym, jak i sonicznym, oraz sposobów w jaki jest ono uruchamiane w najnowszej północnoamerykańskiej poezji konceptualnej. Projekt poświęcony jest głównie poetkom i poetom eksperymentalnym, których poetyki opierają się na badaniach archiwalnych, lub ukazują krytyczne podejście do figury archiwum w szerszym kontekście.

 

My Fulbright grant focuses on the concept of duration, approached in the spatial, temporal and sonic terms, in the 21st-century North American conceptual poetry. I am particularly interested in the work of experimental poets who ground their writing in archival research or are preoccupied with a critique of the archive figure in a broader sense. 

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciły mnie opinie koleżanek i kolegów, którzy mieli już okazję skorzystać z grantów Fundacji, a także moje wcześniejsze doświadczenia dłuższych pobytów badawczych na amerykańskich uczelniach. Były to pobyty niezwykle owocne, które z pewnością ukształtowały mnie jako badaczkę, pozwoliły na zajęcie się tematyką, której badanie w Polsce nie byłoby możliwe. Zaowocowały także nowymi kontaktami, które trwają do dziś, a wiele z nich przerodziło się w przyjaźnie.  

I decided to apply for a Fulbright grant thanks to the encouragement of the colleagues who already received grants from the Foundation, but also because of my earlier longer research stays at American universities. These experiences have been extremely beneficial. They shaped me as a scholar, allowed me to work on research projects that I would not have been able to complete in Poland. They also helped me to meet new colleagues, many of whom today I’m very lucky to call my friends.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium chciałabym kontynuować współpracę z uczelnią amerykańską, z którą związany będzie mój pobyt badawczy. Mam też nadzieję na kolejne odkrycia w obszarze badań, którymi się zajmuję i nowe pomysły na przyszłe projekty, które pobyt w USA z pewnością zainspiruje.

After completing my Fulbright grant I would like to continue collaboration with my host university in the U.S.. I also hope for new discoveries in the field of poetry and poetics and new ideas for future projects that the stay in the U.S. will certainly inspire.

Loading...
Skip to content