Dr hab. Maciej Chmieliński

Prawnik, pracownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr hab. prof. UŁ Maciej Chmieliński jest prawnikiem, pracownikiem Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i kierownikiem Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. A. de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polityczno-prawnej filozofii i teorii współczesnego społeczeństwa demokratycznego oraz historii idei. Jest autorem prac poświęconych niemieckiej i amerykańskiej filozofii polityki i prawa w tym prac traktujących o teorii umowy społecznej (John Rawls) i teorii publicznego wyboru (James M. Buchanan, David Gauthier). Jego ostatnia publikacja to “The Philosophy of Legal Change. Theoretical Perspectives and Practical Processes” (Routledge, London-New York 2020 – współredaktor i współautor).

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Loading...
Skip to content