Łukasz Szoszkiewicz

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Human Rights (Nauki prawne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Mental privacy – ensuring the right to privacy in the age of neurotechnology”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

Host institution (Instytucja goszcząca): Columbia University, NeuroTechnology Center

Location (Lokalizacja): New York City, New York

Kim jestem / Who I am:

Jestem adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Moje badania koncentrują się na międzynarodowej ochronie praw człowieka i wyzwaniach związanych z nowymi technologiami, takimi jak Sztuczna Inteligencja i neurotechnologie. Najczęściej badam te tematy z perspektywy uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka budowanego przez Organizację Narodów Zajednoczonych. 

 

Z wykształcenia jestem prawnikiem, ale prowadzę badania przede wszystkim z zastosowaniem instrumentów z zakresu innych nauk społecznych i technicznych. Szczególnie bliskie jest mi przetwarzanie języka naturalnego, ale także statystyka, językoznawstwo korpusowe i teoria ugruntowana. Swoje kompetencje w zakresie analizy danych i programowania rozwijałem podczas półrocznego stażu w Agencji Praw Podstawowych UE w Wiedniu oraz w ramach projektu pt. UN Global Study on Children Deprived of Liberty. 

 

Obecnie pracuję nad zagadnieniem neuropraw (ang. neurorights), koncepcją “dobrych praktyk” w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka, a w wolnym czasie rozwijam wyszukiwarkę dokumentów przyjmowany przez organy traktatowe ONZ.

 

W wolnym czasie lubię podróżować i poznawać nowe kultury, czy to poprzez książki, filmy (i festiwale filmowe) czy teatr.

I am a social scientist with a legal background and a self-trained data scientist.

 

My research focuses on international human rights law and the challenges posed by new technologies, such as Artificial Intelligence and neurotechnologies. Considering how digital technologies erase geographical boundaries, addressing new challenges from a global perspective is crucial. Hence, my work concentrates on the United Nations framework, with a specific focus on social rights and the child’s rights. 

 

I am excited about utilizing innovative methods to research legal phenomena, such as natural language processing, statistics, corpus linguistics, and grounded theory. I developed my data science competencies during a half-year internship at the EU Agency for Fundamental Rights and my involvement in the UN Global Study on Children Deprived of Liberty.

 

Currently, I am working on [neurorights](https://lszoszk.github.io/projects/neurorights/), the [concept of ‘good practice’ in human rights](https://lszoszk.github.io/projects/goodpractices/), and developing a [search engine for the documents of the UN Treaty Bodies](https://lszoszk.github.io/projects/generalcomments/).

 

When I’m not buried in research or coding, I travel and absorb as many different cultures as possible, whether through books, movies, or theatre. It’s my way of seeing the world and bringing a bit of it back into my work.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Projekt ma na celu ocenę, czy przepisy prawa międzynarodowego w zakresie praw człowieka  odpowiednio chronią prywatność psychiczną (ang. mental privacy). Pobyt w NeuroTechnology Center na Columbia University umożliwi mi obserwację prac laboratoryjnych, a także przeprowadzenie wywiadów jakościowych z neuronaukowcami i ekspertami w dziedzinie neuroetyki. Dzięki połączeniu perspektywy prawnej z wiedzą neuronaukowców, będę mógł sformułować zalecenia w zakresie ochrony praw człowieka, które będą oparte na aktualnej wiedzy naukowej.

The project aims to assess whether international human rights law adequately protects mental (brain) privacy. It involves analyzing legal documents while incorporating first-hand observations from neuroscience labs and qualitative interviews with neuroscientists and neuroethics experts. This approach bridges legal research with neuroscience insights and will allow me to formulate forward-looking recommendations with a solid foundation in scientific knowledge.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Możliwość prowadzenia badań w wiodącej instytucji naukowej na świecie. Wyjazd na stypendium do USA – środowiska pod wieloma względami zupełnie innego niż Europa – był też jednym z moich marzeń, które ziściło się wcześniej niż przypuszczałem.

The opportunity to conduct research at a leading academic institution in the world. Going to the USA for a scholarship – an environment that is in many ways completely different from Europe – was also one of my dreams, which came true earlier than I expected.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Kontynuować badania w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka i nowych technologii. Planuję także rozwijać w tym zakresie współpracę z organizacjami międzynarodowymi. Mam również nadzieję zostać jednym z ambasadorów programu w Polsce i budować społeczność Fulbrighterów.

I plan to continue my research in international human rights protection and new technologies, develop cooperation with international organizations in this field, become one of the Fulbright ambassadors in Poland, and build a Fulbright community.

Loading...
Skip to content