Katarzyna Czarnocka

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Language (Językoznawstwo)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Emotional burden and its bodily correlates of interpreters working with refugees and migrants”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Host institution (Instytucja goszcząca): University of Texas-Arlington, Department of Modern Languages

Location (Lokalizacja): Arlington, Texas

Kim jestem / Who I am:

Jestem badaczem i nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobyłam doświadczenie w projektach dotyczących języka i przetwarzania wizualnego oraz byłam kierownikiem / współbadaczem w projektach poświęconych rozwojowi fonologicznemu, ruchom gałek ocznych i gestom, przetwarzaniu liczb, multimodalnemu przetwarzaniu poznawczemu itp. Jestem również zaangażowana w projekty dotyczące dostępu do informacji w opiece zdrowotnej i dobrostanu pacjentów.

Mam podwójne wykształcenie – architekta (Politechnika Poznańska) i tłumacza konferencyjnego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Uczę również tłumaczeń ustnych i metod badawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie lubię jazdę na nartach i jazdę konną w stylu western. 

I am a researcher and an academic teacher at the University of Warsaw, Poland. I gained experience in projects on language and visual processing and I have been a head/ co- researcher in projects on phonological development, eye movements and gestures, number processing, multimodal cognitive processing etc. I am also involved in projects on health literacy and patient wellbeing.

I have a double degree – as an architect (Poznan University of Technology) and conference interpreter (Adam Mickiewicz University in Poznan). I also teach interpreting and research methods at the University of Warsaw. On a personal level, I enjoys skiing and western-style horse riding. 

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Mój projekt dotyczy tego, w jaki sposób tłumacze ustni pracujący z uchodźcami i migrantami opisują swoje obciążenie emocjonalne. Nagram narracje narracje tłumaczy ustnych i ocenię to, co mówią (tj. jakie elementy leksykalne wybierają do opisania swoich doświadczeń) i jak mówią (tj. jakie cechy fonologiczne są obecne w mowie i jaki rodzaj mowy ciała towarzyszy mowie). Pozwoli to ocenić obciążenie, z jakim radzą sobie tłumacze ustni i wyznaczyć lepsze standardy na przyszłość.

My project focuses on how community interpreters report on their emotional burden when working with refugees and migrants. I will collect interpreters’ narratives and evaluate what they say (i.e. which lexical items they choose to describe their experience) and how they speak (i.e. which phonological features are present in the speech and what kind of body language accompanies speech). This will serve to evaluate the burden interpreters cope with and set better standards for the future.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku zachęciły mnie możliwości współpracy z amerykańskimi instytucjami oraz misja Fundacji. 

I decided to apply for a Fulbright grant because I wished to collaborate with an US institution and the Foundation’s mission spoke to me. 

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Chciałabym zaproponować normę pracy tłumacza ustnego.

I wish to propose a standard of interpreter’s work. 

Loading...
Skip to content