Justyna Maziarska-Lesisz

Starsza Specjalistka ds. Programów

Zajmuję się koordynowaniem programów umożliwiających osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA. 

Jestem absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego a środowisko akademickie poznałam prowadząc zajęcia językowe w Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej) i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe i umiejętności zarządzania zdobywałam współtworząc ogólnopolskie programy doskonalenia nauczycieli języków obcych (INSETT) oraz realizując projekty krajowe i międzynarodowe (Supporting Multilingual Classroom, European Language Portfolio).

Loading...
Skip to content