Hanna Neroj

Graduate Student Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Engineering Psychology (Inżynieria mechaniczna)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): studia PhD in Engineering Psychology

Home institution (Instytucja macierzysta): Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Host institution (Instytucja goszcząca): Georgia Institute of Technology, Graduate School

Location (Lokalizacja): Atlanta, Georgia

Kim jestem / Who I am:

Jestem absolwentką lotnictwa i kosmonautyki na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie uzyskałam tytuł inżyniera, natomiast tytuł magistra w dziedzinie bezpieczeństwa i czynnika ludzkiego w lotnictwie otrzymałam na Cranfield University. Do niedawna pracowałam w branży lotniczej, badając wpływ nowych systemów na zadania pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego oraz pracowników lotnisk. Dzięki stażom naukowym mieszkałam w Paryżu i Brukseli, a dzięki pracy – w nadmorskim miasteczku na południu Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie. W czasach szkolnych byłam uczestniczką wielu wymian międzykulturowych, a na studiach zaangażowałam się w działalność organizacji studenckiej IAESTE, gdzie pełniłam funkcję prezeski rzeszowskiego komitetu lokalnego. Za pracę inżynierską otrzymałam wyróżnienie specjalne w konkursie linii lotniczych LOT. Za pracę magisterską uzyskałam nagrodę za najlepszą pracą dyplomową na wydziale transportu i lotnictwa w roku 2021. Na jej podstawie napisałam swoją pierwszą publikację naukową.

I graduated from Rzeszow University of Technology with a bachelor of engineering in Aeronautics and Space Technology and received my MSc in Safety and Human Factors in Aviation from Cranfield University. Until recently, I have worked in the aviation industry, evaluating the impact the new systems will have on aircraft pilots, air traffic controllers, and airport operators. During student internships I lived in Paris and Brussels and during my professional career I lived in a small seaside town in the south of England as well as in the Middle East. During my school days, I was a participant in many cross-cultural exchanges, and during university I became involved in the student organisation IAESTE, where I served as president of the Rzeszów local committee. For my engineering thesis, I received a special mention in a LOT Airlines competition. For my MSc thesis, I received an award for the best thesis in the School of Aerospace, Transport and Manufacturing in 2021, based on which I wrote my first publication.

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Chciałabym pogłębić zrozumienie mechanizmów, za pomocą których człowiek mógłby efektywnie współpracować z urządzeniami autonomicznymi oraz żeby moja praca przyczyniła się do projektowania takich systemów, które byłyby przyjazne dla użytkownika.

I would like to develop a deeper understanding of the mechanisms by which humans could interact effectively with autonomy, and to contribute to the design of such user-friendly systems.

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku zachęcili mnie absolwenci stypendium, których poznałam podczas pobytu na stażu naukowym w Brukseli. Jako stypendystka Fulbrighta będę miała okazję zanurzyć się w kulturę amerykańską, która jest tak inna od naszej polskiej, czy szerzej europejskiej, kultury.

I was encouraged to apply by the Fulbright alumni I met during my internship in Brussels. As a Fulbright scholar, I will have the opportunity to immerse myself in American culture, which is so different from our Polish – or more broadly European – culture.

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium chciałabym kontynuować badania naukowe, utrzymując współpracę z USA, a także wspierać środowisko branżowe w naszym kraju. Głęboko wierzę w korzyści płynące z wymiany międzykulturowej i chciałabym wspomóc tworzenie takich możliwości dla studentów w Polsce.

After the scholarship, I would like to continue my academic research. I would like to maintain my collaboration with the USA, whilst supporting the industry in our country. I strongly believe in the benefits of cross-cultural exchange and I would like to help create such opportunities for the students in Poland.

Loading...
Skip to content