Galia Chimiak

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Sociology (Nauki socjologiczne)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “The Impact of CEE Diaspora NGOs from the USA on Humanitarian Efforts Supporting Ukraine and on Democratic Practices.”

Home institution (Instytucja macierzysta): Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego

Host institution (Instytucja goszcząca): University of Nebraska-Lincoln, Political science

Location (Lokalizacja): Lincoln, Nebraska

Kim jestem / Who I am:

Jestem Profesorem Socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Pochodzę z Bułgarii. Ukończyłam 5-letnie studia filologii angielskiej, studia podyplomowe Społeczeństwo i Polityka oraz studia podyplomowe z Polityki i Zarządzania Współpracy Rozwojowej. Doktorat oraz habilitację obroniłam z dyscypliny nauk socjologicznych. Uważam współpracę z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego za ważny element mojej pracy. Badałam oraz publikowałam na tematy związane ze społeczeństwem obywatelskim oraz współpracy rozwojowej w Polsce, Bułgarii, Bośni i Hercegowinie (gdzie pracowałam z ramienia UNDP nad Donor Mapping Reports 2007 i 2008-9) oraz polskiej diaspory w Irlandii, gdzie pracowałam i mieszkałam 2017-2020. Wykładałam na uniwersytetach w Polsce i w Trinity College Dublin w Irlandii. W 2021-2022 byłam Organizatorką pracy Grupy badawczej ds. społeczeństwa obywatelskiego przy Stowarzyszenia badań nad rozwojem w Irlandii. Jestem jedną z redaktorek naczelnych międzynarodowego czasopisma naukowego wydawanego przez Springer Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 

I am an Associate Professor in Sociology with the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences in Warsaw. I am originally Bulgarian. My educational background is in English Philology (MA), Society and Politics (MA) and Development Cooperation Policy and Management (post-graduate diploma). My PhD and my tenure degrees are in Sociology. I regard cooperation with civil society organizations and other social partners an important part of my work. I have studied and published papers and books on civil societies and development cooperation in Poland, Bulgaria, Bosnia and Hercegovina (where I worked for UNDP on Donor Mapping Reports 2007 and 2008-9) as well as on Polish diaspora organizations in Ireland, where I lived and worked 2017-2020. I have taught graduate and post-graduate students in Polish and Irish universities. In 2021-2022 I acted as the Convenor of the Civil Society Study Group with Development Studies Association Ireland. I am a co-editor-in-chief of one of the leading international journals in my field of expertise: Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations published by Springer. 

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Celem projektu jest zbadanie tzw. politycznych przekazów migracyjnych społeczności amerykańskich obywateli pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) oraz ich zorganizowania pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Po rozpoczęciu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 r., zarówno w krajach EŚW jak i wśród diaspory amerykańskiej pochodzenia EŚW zaobserwowano oddolne zaangażowanie na rzecz wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy oraz walczącego społeczeństwa ukraińskiego. Mój projekt badawczy przyczyni się do lepszego zrozumienia humanitaryzmu oddolnego oraz humanitaryzmu ruchu oporu.

The objective of the proposed project is to study the political remittances of American diasporas of Central and East European (CEE) descent as well as their engagement in organizing humanitarian and other support for the Ukrainian people. The immediate and extensive self-organization of individuals, NGOs, businesses – which were the first to assist war refugees and the people of Ukraine following the full-scale invasion by Russia – was observed in CEE countries where refugees fled as well as among CEE and Ukrainian diaspora communities residing in North America. This project will contribute to our understanding of grassroots and resistance humanitarianisms. 

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

 

W swojej pracy kieruje się przekonaniem, że naukowcy i naukowczynie powinni angażować się w ponadsektorową, międzykulturową oraz ponadnarodową współpracę, aby tworzyć, dzielić się oraz otrzymywać informację zwrotną na temat wyników naszych badań. Uważam, że stypendium Fulbrighta to obiecująca szansa do prowadzenia właśnie takich studiów. Wybierając współpracę z Uniwersytetem w Nebrasce Lincoln będę dalej rozwijać współpracę z amerykańskimi naukowcami i naukowczyniami oraz nawiązywać nowe relacje zawodowe.

In my work I have been guided by the conviction that academics should engage in cross-sectoral, trans-cultural and international cooperation to generate, share and receive feedback on our research findings. I consider the Fulbright grant a promising opportunity to be involved in exactly this type of research experience which would be of mutual benefit for all sides involved. I would build on existing academic cooperation with American colleagues while being affiliated with the University of Nebraska-Lincoln. 

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

 

Po zakończeniu stypendium Fulbrighta, mam zamiar dalej budować relacje zawodowe – obecne i takie, które nawiążę w trakcie pobytu w USA – z kolegami i koleżankami z UNL oraz szerzej ze wspólnotą naukową z USA. Zaprezentuję wyniki mojego badania w trakcie krajowych i międzynarodowych konferencji oraz przy okazji wydarzeń popularyzujących naukę. Podzielę się doświadczeniem z doktorantami oraz pracownikami naukowymi, którzy mogliby zainteresować się ubieganiem się o stypendium Fulbrighta. 

After completing the Fulbright grant, I plan to continue building on the working relationships – old and new – with colleagues from UNL and more broadly with the American academic community. I would present the outcomes of my research at international and domestic academic conferences as well as at events popularizing science. I will share my experience with junior and senior colleagues in Poland who could be potentially interested in availing the opportunity to apply for a Fulbright grant. 

Loading...
Skip to content