Barbara Lewicka

Barbara Lewicka

Gliwice, Katowice i okolica

Jestem adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2012 roku. Zajmuję się socjologią sztuki, studiami miejskimi oraz teorią zmiany społecznej. Jestem autorką i współautorką artykułów oraz monografii naukowych, ostatnio opublikowałam artykuły poświęcone sztuce Stanów Zjednoczonych (Studia Socjologiczne, Przegląd Socjologiczny 2021). Brałam udział w indywidualnych i zbiorowych projektach badawczych w Polsce i zagranicą. W ramach programu Erasmus+ prowadzę cykliczne seminaria w University of Peloponese (Grecja). Pełniłam funkcję ekspertki w programie UNESCO Creative Cities Network: Creative Crossroads Katowice-Kraków 2030 (2018). W roku akademickim 2019-2021 byłam stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie realizowałam projekt badawczy poświęcony formowaniu środowisk artystycznych przełomu XIX i XX wieku w USA. Dzięki programowi Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prace badawcze kontynuowałam w Terra Foundation for American Art w Paryżu (2021). W środowisku lokalnym działam na rzecz społeczności seniorów. Moją pasją są podróże, historia sztuki oraz kolarstwo downhillowe.

Loading...
Skip to content