Barbara Batycka

Graduate Student Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Political Science (Nauki o polityce i administracji)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): studia Master of Public Administration (MPA)

Home institution (Instytucja macierzysta): Ewha Womans University, Scranton College

Host institution (Instytucja goszcząca): Cornell University, Graduate School

Location (Lokalizacja): Ithaca, New York

Kim jestem / Who I am:

Moją pasją jest polityka i administracja publiczna. Ukończyłam Ewha Womans University w Seulu, w Korei Południowej, gdzie studiowałam na kierunku International Studies z pomniejszym stopniem w Business Administration. Podczas mojego pobytu w Korei aktywnie uczestniczyłam w debatach, zajmując czołowe miejsca w zawodach w kraju i za granicą zarówno jako uczestniczka debat, jak i oceniająca, a także reprezentowałam Polskę w licznych symulacjach Modelu Unii Europejskiej. Jednocześnie zostałam wybrana jako przedstawicielka uczelni w programie Ewha – Harvard Summer School, gdzie nawiązałam kontakt z amerykańskimi studentami dzięki wspólnemu zainteresowaniu o Korei Północnej. Podczas pandemii połączyłam moje zainteresowanie zarządzaniem i debatowaniem, zostając organizatorką World University Debate Championship 2021, corocznego akademickiego turnieju debat parlamentarnych który odbył się w Korei – największego wydarzenia tego typu do tej pory. W moim ostatnim roku zostałam wybrana na stanowisko asystentki dydaktycznej u profesora Leif-Erica Easley, lidera w badaniach koordynacyjnych USA-ROK-Japonia, pogłębiając swoje badania nad przywództwem północnokoreańskim i denuklearyzacją.

My passion lies in politics and public administration. I graduated from Ewha Womans University in Seoul, South Korea, where I pursued a degree in International Studies with a minor in Business Administration. During my time in Korea, I actively participated in the debate circuit, ranking nationally and internationally as both a debater and adjudicator and represented Poland in numerous Model European Union simulations. Simultaneously, I was chosen as the university participant in Ewha – Harvard Summer School Program, where I connected with American students over a shared interest in the DPRK. During the pandemic, I combined my interest in management and debating by becoming the organizer for World University Debate Championship 2021, which took part in Korea in 2021, becoming the largest such event. In my final year, I was chosen for a Teaching Assistant position with Professor Leif-Eric Easley, a leader in the US-ROK-Japan coordination research, under whom I furthered my research into North Korean leadership and denuclearization.

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Fulbright Graduate Student Award pomoże mi w podjęciu studiów magisterskich na kierunku Public Administration na Cornell University. Program ten skupia się na analitycznym kreowaniu polityki, strategicznej komunikacji oraz zrównoważonego rozwoju, które są niezbędnymi umiejętnościami dla prawodawców. Mam również nadzieję, że uda mi się nawiązać znaczące kontakty z innymi studentami i działać jako ambasador programu Fulbright w USA.

My Fulbright Graduate Student Award will help me pursue a Master in Public Administration at Cornell University. The program focuses on analytics-driven policy mapping, strategic communication, and stakeholder engagement, which are necessary skills for policymakers. Finally, I hope to create meaningful connections with fellow students and act as an ambassador for the Fulbright program in the US.

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Przed złożeniem wniosku o Stypendium Fulbright rozważałam studia w USA, jednak ze względu na koszty szukałam dalszego wsparcia pieniężnego. Program Fulbright został mi polecony przez Profesora z mojej uczelni. Po dalszych poszukiwaniach zdałam sobie sprawę, że stypendium Graduate Student Award jest dla mnie idealnym rozwiązaniem poprzez pomoc finansową i dostęp do wyjątkowej społeczności stypendystów w Polsce i na świecie.

Before applying for the Fulbright Scholarship, I was looking into studying in the US; however, due to the costs, I was looking for further support. The Fulbright Program was recommended to me by a Professor at my university. After further research, I realized that the Graduate Student Award scholarship was a perfect fit for me through financial help and access to a unique community of awardees in Poland and internationally.

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po ukończeniu stypendium zamierzam wrócić do Polski i wykorzystać moje nowo zdobyte doświadczenie, ubiegając się o rolę doradcy polskich przedstawicieli przy UE. W ten sposób chcę wspierać polskich eurodeputowanych w tworzeniu polityki, a także wykorzystać moją wiedzę na temat kształtowania prawa i zarządzania w Azji Wschodniej i Ameryce w celu budowania silniejszych relacji. Chciałabym również stać się wzorem i rzeczniczką młodych Polek, które chcą zajmować się polityką.

After completing my program, I aim to return to Poland and apply my newly gained experience through application for an advisory role to the Polish representatives to the EU. Through such a role, I want to support Polish representatives to become leaders in policy drafting as well as use my first-hand knowledge of both East Asian and American policymaking and governance to build stronger relations. Finally, I strive to become a role model and spokesperson for young Polish women who want to pursue politics.

Loading...
Skip to content