Anna Sławińska

Jestem profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pracuję w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej. Jednocześnie, współpracuję z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ), z którą byłam związana przez ostatnie 20 lat. Prowadzę badania z zakresu genetyki, immunologii zwierząt i interakcji mikrobioty z organizmem gospodarza. Brałam udział w programie Erasmus (Uniwersytet Tesalii w Volos w Grecji), jak również programie stypendialnym Uniwersytetu Wageningen w Holandii oraz rządu włoskiego (staż na Uniwersytecie Palermo). Zajmowałam również pozycję konsultanta w FAO/IAEA Agriculture and Biotechnology Laboratory w Wiedniu oraz kierownika projektu na Uniwersytecie Molise we Włoszech. W latach 2014/2015 uzyskałam Fulbright Advanced Research Award, co pozwoliło mi na prowadzenie badań na Stanowym Uniwersytecie Iowa w Ames, USA. W czasie wolnym lubię nurkować w różnych zakątkach świata lub spędzać czas na kanapie z moimi futrzastymi przyjaciółmi.

Loading...
Skip to content