Laureat konkursu Fulbright Poland History Grant

Na początku roku ogłosiliśmy nową inicjatywę: Fulbright Poland History Grant polegającą na przyznaniu specjalnego stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na opracowanie historii programu Fulbrighta w relacjach polsko-amerykańskich. Zwieńczeniem projektu będzie publikacja prezentująca ponad 60 lat rozwoju Programu Fulbrighta w Polsce.

W naborze zgłoszeń otrzymaliśmy 11 propozycji prezentujących bardzo wysoki poziom oraz różnorodne podejścia do opracowania tematu. Wybór był zatem niezwykle trudny. W dniu 18 czerwca 2021 roku Rada Fundacji przyznała stypendium Fulbright Poland History Grant doktorowi Oleksandrowi Avramchukowi.

Dr Oleksandr Avramchuk

Dr Avramchuk jest historykiem młodego pokolenia. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie. Studia doktoranckie realizował w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 2021 roku tytuł doktora nauk. Obszarem jego zainteresowań naukowych jest intelektualna historia Europy Środkowo-Wschodniej, dzieje zimnej wojny ze szczególnym uwzględnieniem roli emigracji politycznej z regionu w polityce zagranicznej USA. Był stypendystą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Instytutu Studiów Politycznych PAN, a także otrzymał Young Scholar Award Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego w 2020 roku.

Related Posts
Loading...
Skip to content