Laureaci stypendiów Fulbrighta na wyjazd do USA 2018-19

Laureaci stypendiów Fulbrighta na wyjazd do USA 2018-19

Z przyjemnością informujemy, że Rada Stypendiów Zagranicznych J. Williama Fulbrighta (J. William Fulbright Foreign Scholarship Board) zaakceptowała listę osób nominowanych do stypendiów Fulbrighta z Polski na rok akademicki 2018-2019.

Łącznie w ramach trzech głównych programów przyznano 51 nagród (o 10 więcej niż w roku ubiegłym, co nas niezmiernie cieszy) w następujących kategoriach:

0 Senior Award
0 Junior Research Award
0 Graduate Student Award

Fulbright Senior Award

Fulbright Senior Award to trwające od 3 do 9 miesięcy stypendia dla polskich pracowników naukowych, na realizację własnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w USA.

 1. Dr Andrzej Białowiec z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 2. Dr Beata Bochorodycz z Zakładu Japonistyki Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu,
 3. Dr Tomasz Borkowski z Wydziału Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku,
 4. Dr Maciej Capiński z Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej,
 5. Dr Jakub Filonik z Wydziału Studiów Klasycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 6. Dr Sebastian Góreczny z Oddziału Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki,
 7. Dr Michał Kania z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
 8. Dr Zbigniew Krejpcio z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 9. Dr Anna Malinowska z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego,
 10. Dr Urszula Marcinkowska-Trimboli z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 11. Dr Marek Lech z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 12. Dr Piotr Nyga z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej,
 13. Dr Joanna Pawelczyk z Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 14. Dr Zbigniew Rozynek z Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 15. Dr Izabela Sitkiewicz z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
 16. Dr Zbigniew Siudak z Kliniki Kardiologii Interwencyjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 17. Dr Joanna Trylska z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego,
 18. Dr Bartłomiej Witkowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 19. Dr Joanna Ziarkowska-Ciechanowska z Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 20. Dr Karol Kowalski z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 21. Dr Maria Soroko z Zakładu Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to trwające od 6 do 9 miesięcy stypendia dla polskich doktorantów, na realizację własnych projektów badawczych w USA. Stypendium ma na celu zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej.

 1. Arkadiusz Bednarz, doktorant na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,
 2. Marcin Bielicki, doktorant na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 3. Anna Fel, doktorantka na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 4. Anna Górska, doktorantka w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego,
 5. Gabriela Jarzębowska, doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,
 6. Aleksandra Kamińska, doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,
 7. Karolina Kowalska, doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 8. Michał Koza, doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 9. Magda Malec, doktorantka w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 10. Olga Michel, doktorantka na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 11. Magdalena Mijas, doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 12. Michał Naskręt, doktorant na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 13. Łukasz Remisiewicz, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
 14. Marcin Równicki, doktorant w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego,
 15. Paweł Siechowicz, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego,
 16. Hanna Szumilas-Kowalczyk, doktorantka na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 17. Paulina Wieszczy, doktorantka w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 18. Oskar Wolski, doktorant na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Fulbright Graduate Student Award

Fulbright Graduate Student Award to stypendium finansujące pierwszy rok studiów graduate (magisterskich, doktoranckich i innych kończących się dyplomem) z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

 1. Judyta Cichocka, absolwentka studiów magisterskich na kierunku architektura Politechniki Wrocławskiej, planuje studia doktoranckie,
 2. Patrycja Foryś, studentka studiów magisterskich na kierunku nauki o ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, planuje studia doktoranckie,
 3. Maja Garbulińska, studentka studiów licencjackich na kierunku ekonomia Universitat Autonoma de Barcelona, planuje studia magisterskie,
 4. Jacek Garbuliński absolwent studiów inżynierskich na kierunku automatyka i robotyka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, planuje studia magisterskie,
 5. Marcin Grzechowiak, student studiów magisterskich na kierunku geoinformacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, planuje studia magisterskie,
 6. Jakub Kamiński, student studiów magisterskich na kierunku automatyka i robotyka Politechniki Poznańskiej, planuje studia magisterskie,
 7. Robert Kania, absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka Politechniki Opolskiej, planuje studia magisterskie,
 8. Kaja Łapińska, studentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji Politechniki Łódzkiej, planuje studia magisterskie,
 9. Ewelina Marcinkiewicz, studentka studiów licencjackich na kierunku informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego, planuje studia magisterskie,
 10. Marta Mikłaszewicz, studentka studiów magisterskich na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo University of Aberystwyth, planuje studia magisterskie,
 11. Maria Prange-Barczyńska, studentka studiów licencjackich na kierunku farmakologia University College London, planuje studia doktoranckie,
 12. Anna Szala, studentka studiów magisterskich na kierunku biologia człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, planuje studia doktoranckie.

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Stypendia Programu Fulbrighta umożliwiły ponad 2000 utalentowanym polskim studentom, doktorantom i pracownikom naukowym wyjazd do USA oraz ponad 2000 Amerykanom na przyjazd do Polski. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, fundacja, która administruje Programem w Polsce od 1990 r. przyznaje rocznie około 50 stypendiów dla obywateli Polski oraz 50 stypendiów dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Obecnie trwa rekrutacja na stypendia realizowane w roku akademickim 2019-20.