Laureaci i laureatki Fulbright Senior Award 2022-23

 • Natalia Kozłowska
 • Aktualności
 • Brak komentarzy

Z przyjemnością prezentujemy listę osób nominowanych do stypendium Fulbright Senior Award 2022-23.

Fulbright Senior Award to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA.

Nominację do stypendium otrzymali:

 1. Dr hab. Paweł Błasiak, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Zakład Teorii Systemów Złożonych
 2. Dr hab. Dominika Ferens, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej
 3. Prof. dr hab. Jakub Fichna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Biochemii
 4. Dr Anna Fiń, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii
 5. Dr Jacek Gruca, Uniwersytet Gdański, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
 6. Dr Tomasz Hen-Konarski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku
 7. Dr hab. Karol Horodecki, Uniwersytet Gdański, Instytut Informatyki
 8. Dr Lech Karpiński, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Pracownia Systematyki i Zoogeografii
 9. Dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
 10. Dr Anna Łosiak, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 11. Dr Antonina Łuszczykiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 12. Dr Sylwia Michorowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków
 13. Dr hab. Agnieszka Naumiuk, Uniwersytet Warszawski, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej
 14. Dr Agnieszka Pluta, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 15. Dr Paulina Podszywałow-Bartnicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Cytometrii
 16. Dr hab. Andrzej Ślązak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Katedra Muzyki
 17. Dr hab. Marcin Słowik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 18. Dr hab. Wojciech Stępień, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Serdecznie gratulujemy!

Loading...