Komunikat związany z przyjazdem amerykańskich stypendystów Fulbrighta do Polski

Epidemia koronawirusa wpłynęła w ogromnym stopniu na świat akademicki, a tym bardziej na programy wymian międzynarodowych. Niestety, Program Fulbrighta nie jest wyjątkiem. Długo żyliśmy nadzieją, że choć z opóźnieniem w stosunku do ram roku akademickiego, to będziemy także w tym roku gościć w Polsce sporą grupę amerykańskich stypendystów programu – nauczycieli akademickich, badaczy, studentów prowadzących badania oraz English Teaching Assistant (ETAs). Rozwój epidemii w ostatnich tygodniach oraz prognozy na kolejne miesiące niestety te założenia zweryfikowały.

W związku z wytycznymi Biura ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA nadzorującego Program Fulbrighta, komisje Fulbrighta i amerykańskie placówki dyplomatyczne na całym świecie zostały postawione przed trudną decyzją dotyczącą wznowienia Programu Fulbrighta dla amerykańskich stypendystów w danym kraju w roku akademickim 2020-21. Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta podjęła decyzję o odroczeniu na rok akademicki 2021-22 realizacji wszystkich amerykańskich projektów stypendialnych zatwierdzonych na rok akademicki 2020-21 i oczekujących na rozpoczęcie. Decyzja Rady jest oparta na wytycznych opracowanych przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA, na opinii Ambasady USA w Warszawie, a przede wszystkim wynika z troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników programu. Mamy także nadzieję, iż odroczenie da możliwość zrealizowania zadań stypendialnych w pełnym wymiarze, zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Obecnie w Polsce przebywa jedna stypendystka programu Fulbrighta – Julia Dickenson, która wróciła do Polski, by zrealizować swój drugi rok pracy jako ETA. Stypendyści pozostający w kraju goszczącym na kolejny rok akademicki w ramach programu ETA to jeden z nielicznych wyjątków dopuszczonych przez Departament Stanu, pozwalających na realizację stypendium przez cały rok akademicki 2020-21. Julia przyleciała do Polski z końcem września, kiedy perspektywy były jeszcze stosunkowo optymistyczne, a jej uczelnia goszcząca oferowała zajęcia w trybie hybrydowym. Cieszymy się z jej – w tej sytuacji niemal symbolicznej – obecności w Polsce, jednocześnie troszcząc się o jej dobrostan i zdrowie. Mamy nadzieję, że sytuacja pozwoli Julii zostać z nami i w tych niecodziennych warunkach z satysfakcją realizować program stypendialny do czerwca 2021 roku. 

Loading...
Skip to content