Stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin przyjmowania wniosków upływa 1 grudnia 2018 r. Instrukcje oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie programu: fulbrightschuman.eu.

Kto może aplikować

Stypendia Fulbright-Schuman przeznaczone są dla studentów studiów magisterskich, doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników administracji publicznej.

Czas trwania stypendium

Od 3 do 9 miesięcy.

Co obejmuje grant?

Stypendium w wysokości 2000-3000 euro miesięcznie przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 29 000 euro. Stypendium Fulbright-Schuman nie można łączyć z innymi grantami otrzymanymi ze środków Unii Europejskiej.

Podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty w ramach pakietu Accident and Sickness Program for Exchanges.

Wiza J-1 dla stypendysty oraz wiza J-2 dla towarzyszących członków rodziny. Wizy są sponsorowane przez Departament Stanu USA i podlegają przepisowi 2-year home-country physical presence requirement.

Zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do i z USA (tzw. roundtrip ticket) oraz kosztów przeprowadzki w wysokości 1000 Euro.

Podczas spotkania informacyjnego poznasz innych stypendystów i dowiesz się wszystkiego, co niezbędne przed wylotem do USA. Przez cały czas trwania stypendium będziesz objęty opieką Komisji w Brukseli oraz Institute of International Education lub Council for International Exchange of Scholars – instytucji administrującymi programem Fulbrighta w USA.

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci – blisko 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy i polityków z ponad 160 krajów.

Jak aplikować

Rekrutacją zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: fulbrightschuman.eu. O wynikach konkursu informuje Bruksela.

Koordynator

Absolwenci

Zapraszamy do kontaktu z absolwentami Programu