Fulbright Chronicles

  • Natalia Kozłowska
  • Aktualności
  • Brak komentarzy

Fulbright Chronicles to nowa, niezależna publikacja stworzona i redagowana przez Fulbrighterów i Fulbrighterki.

Czasopismo zapewnia przyjazną przestrzeń, w której Fulbrighterzy i Fulbrighterki mogą dzielić się swoją pracą z szeroką publicznością. Zachęca ich do pisania przemyślanych, przystępnych artykułów, które odzwierciedlają ich doświadczenia z programem Fulbrighta bądź analizują współczesne problemy mające wpływ bezpośrednio na program lub szerzej na wymianę kulturową i edukacyjną.

Już teraz możesz przeczytać pierwszy numer, w którym znajdują się artykuły wielu znanych absolwentów i absolwentek programu Fulbrighta.

Redaktorzy i redaktorki serdecznie zapraszają do nadsyłania artykułów, komentarzy lub listów do kolejnych numerów (wskazówki dla autorów i autorek dotyczące przygotowania publikacji).

Loading...