Native speaker na polskiej uczelni

Home / Native speaker na polskiej uczelni

Fulbright English Teaching Assistant to roczny program dla polskich uczelni wyższych zainteresowanych goszczeniem native speakera, który będzie prowadził zajęcia z praktycznego i dziedzinowego języka angielskiego.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 18 stycznia 2019. O wynikach naboru poinformujemy w przeciągu kilku tygodniu od zakończenia nadsyłania wniosków.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wśród polskich uczelni na goszczenie English Teaching Assistants (ETAs) w roku akademickim 2019/20!

Fulbright ETAs podczas swojego 9-miesięcznego pobytu na polskiej uczelni asystują i/lub samodzielnie prowadzą zajęcia języka angielskiego dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, w tym też języka specjalistycznego, w wymiarze do 14 godz. dydaktycznych tygodniowo. Dodatkowo w każdym tygodniu są do dyspozycji podczas indywidualnych konsultacji/dyżurów (w wymiarze do 4 godz. dydaktycznych)

Korzyści z goszczenia ETA dla Twojej uczelni

Polskie uczelnie zyskują absolwentów najlepszych amerykańskich uczelni. Nasi stypendyści to native speakers języka angielskiego posiadający wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach.  Ich otwartość i gotowość do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności nauczania języka angielskiego umożliwia wymianę i promocję dobrych praktyk akademickich. Oprócz asystowania lub samodzielnego prowadzenia zajęć z języka angielskiego Fulbright ETAs aktywnie angażują się w działalność poza akademicką: organizują i uczestniczą w konferencjach, prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, grupy teatralne, wykłady nt. kultury i historii USA, doradzają osobom zainteresowanym podjęciem studiów w USA lub wyjazdem na letni staż w ramach programu Work & Travel.

Formy wsparcia dla ETA

Komisji Fulbrighta zależy na dopasowaniu profilu stypendysty do potrzeb uczelni, jak i stworzeniu stypendyście możliwości realizacji założeń programu. Uczelnie goszczące zwykle oferują stypendyście:

  • nieodpłatnie zakwaterowanie stypendysty na czas trwania stypendium w domu asystenta z własną łazienką oraz dostępem do kuchni lub w prywatnym mieszkaniu (nie obligatoryjne);

  • zapewnienie opiekuna udzielającego merytorycznego oraz praktycznego wsparcia stypendyście podczas realizacji stypendium w instytucji goszczącej;

  • zapewnienie stypendyście pakietu biurowego na uczelni umożliwiającego przygotowanie materiałów na zajęcia;

  • umożliwienie stypendyście uczęszczania na nieodpłatne lekcje języka polskiego;

  • inne formy wsparcia, w zależności od potrzeb stypendysty i możliwości uczelni.

Zgłoś swoją instytucję

Masz pytania?

Koordynator

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W tym roku wniosek jest składany wyłącznie poprzez formularz w wersji elektronicznej. Link do formularza znajduje się na stronie internetowej Komisji w informacji o programie ETA.

Rozpatrywanie wniosków na goszczenie ETA przez uczelnię trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja uczelnie dostają finalną informację.

Nie ma ograniczonej liczby wniosków, które uczelnia może złożyć. Czasami wniosek składany jest przez jeden wydział, czasami przez kilka.

Jeśli instytucja goszcząca planuje zaprosić kilkoro specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe, należy złożyć oddzielne wnioski zgłoszeniowe dot. każdego z kandydatów.

Wniosek jest składany online. Zamiast podpisu wymagana jest informacja przez kogo został zatwierdzony (osoba, która ma kompetencje do podejmowania decyzji merytorycznych i finansowych).

Ze względu na ograniczoną liczbę native speakerów i dużą liczbę zgłoszeń z uczelni, nie jesteśmy z reguły w stanie zaproponować więcej niż jedną osobę wybranym uczelniom.