Native speaker na polskiej uczelni

Home / Native speaker na polskiej uczelni

Fulbright English Teaching Assistant to roczny program dla polskich uczelni wyższych zainteresowanych goszczeniem native speakera, który będzie prowadził zajęcia z praktycznego i dziedzinowego języka angielskiego.

Nabór wniosków wśród polskich uczelni na goszczenie English Teaching Assistants (ETAs) w roku akademickim 2019/20 zostanie uruchomiony w marcu 2019.

Fulbright English Teaching Assistants (ETAs) podczas swojego 9-miesięcznego pobytu na polskiej uczelni asystują i/lub samodzielnie prowadzą lekcje języka angielskiego dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, oraz dodatkowo są do dyspozycji podczas indywidualnych konsultacji.

Nasi stypendyści to native speakers języka angielskiego posiadający doświadczenie w nauczaniu. Oprócz asystowania lub samodzielnego prowadzenia zajęć z języka angielskiego Fulbright ETAs aktywnie angażują się w działalność poza akademicką: organizują i uczestniczą w konferencjach, prowadzą warsztaty tematyczne, kluby dyskusyjne, grupy teatralne, wykłady nt. kultury i historii USA, doradzają osobom zainteresowanym podjęciem studiów w USA lub wyjazdem na letni staż w ramach programu Summer Work Travel.

Formy wsparcia dla ETA

Komisji Fulbrighta zależy na dopasowaniu profilu stypendysty do potrzeb uczelni, jak i stworzeniu stypendyście możliwości realizacji założeń programu. Uczelnie goszczące powinny zaoferować stypendyście:

Zakwaterowanie

Zapewnienie i pokrycie kosztów zakwaterowania stypendysty na czas trwania stypendium np. w domu asystenta (własna łazienka i dostęp do kuchni) lub w prywatnym mieszkaniu.

Opiekun

Zapewnienie opiekuna udzielającego merytorycznego oraz praktycznego wsparcia stypendyście podczas realizacji stypendium w instytucji goszczącej.
Opiekun ma obowiązek systematycznych spotkań ze stypendystą (minimum jedna godzina w tygodniu).

Warunki do pracy

Zapewnienie stypendyście pakietu biurowego na uczelni umożliwiającego przygotowanie materiałów na zajęcia.

Zgłoś swoją instytucję

Formularz elektroniczny należy wypełnić i wysłać do 5 kwietnia 2018 r do godziny 23:59. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Masz pytania?

Kontakt do koordynatora: [email protected], tel. 534-217-213. Do kontaktu telefonicznego zapraszamy w poniedziałki (13:00-16:00), środy (11:00-14:00) i piątki (10:00-13:00). W pozostałych terminach prosimy o kontakt mailowy.

Koordynator

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W tym roku wniosek jest składany wyłącznie poprzez formularz w wersji elektronicznej. Link do formularza znajduje się na stronie internetowej Komisji w informacji o programie ETA.

Rozpatrywanie wniosków na goszczenie ETA przez uczelnię trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja uczelnie dostają finalną informację.

Nie ma ograniczonej liczby wniosków, które uczelnia może złożyć. Czasami wniosek składany jest przez jeden wydział, czasami przez kilka.

Jeśli instytucja goszcząca planuje zaprosić kilkoro specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe, należy złożyć oddzielne wnioski zgłoszeniowe dot. każdego z kandydatów.

Wniosek jest składany online. Zamiast podpisu wymagana jest informacja przez kogo został zatwierdzony (osoba, która ma kompetencje do podejmowania decyzji merytorycznych i finansowych).

Ze względu na ograniczoną liczbę native speakerów i dużą liczbę zgłoszeń z uczelni, nie jesteśmy z reguły w stanie zaproponować więcej niż jedną osobę wybranym uczelniom.