Dwie wolności – dwie niepodległości. Wspólna inicjatywa „Czasu Kultury” i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Dwie wolności – dwie niepodległości. Wspólna inicjatywa „Czasu Kultury” i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

W roku 2019 obchodzimy przynajmniej dwie ważne rocznice dla relacji polsko-amerykańskich: stulecie ich istnienia oraz 60-lecie istnienia programu stypendialnego Fulbrighta w Polsce. Co więcej, planowany numer „Czasu Kultury” (rok 2019, nr 3) celowo chce się wpisać z pewnym opóźnieniem w obchody stulecia niepodległości Polski. Zależy nam na interpretacjach niedoraźnych, oddalonych o krok lub dwa od newsowej polityki, tekstach, które nie będą przyczynkarskie. Jednocześnie, zakładamy, że numer, który zgodnie z kalendarzem wydawniczym pojawi się niewiele przed rocznicą niepodległości sto pierwszą, pozwoli na pewnego rodzaju podsumowania – z konieczności tymczasowe – minionego wieku.

Szukamy tekstów podejmujących problematykę wolności i niepodległości w szeroko rozumianej perspektywie komparatystycznej, zakładającej spojrzenie i na Polskę i na USA. Z jednej strony, wspomniane rocznice zachęcają do zmierzenia się z zagadnieniem z transkulturowej (i transkontynentalnej) perspektywy, z drugiej, model wolności obowiązujący w Stanach Zjednoczonych stał się dla wielu dyskursów paradygmatycznym przypadkiem i jako taki może służyć za nieustannie przepytywany probierz.

Zachęcamy zatem do zmierzenia się z tymi dwoma hasłami-pojęciami („wolność”, „niepodległość”) zarówno w tekstach, które przerodzą się w case studies, jak i zaproponują ujęcia przekrojowe. Zależy nam na artykułach, które zachowując standardy rzetelności naukowej będą jednocześnie skierowane do czytelnika spoza eksperckiego pola właściwego Autorom i Autorkom.

„Czas Kultury” jest pismem naukowym figurującym na ministerialnej liście B z 12 punktami. Wszystkie teksty przejdą proces recenzencki w systemie double blind. Oczekiwany rozmiar tekstu to 21-25 tys. znaków (ok. pół arkusza). Wymogi dla Autorów można znaleźć tutaj: http://czaskultury.pl/dla-autorow/.

Propozycje tematów wraz z krótkim streszczeniem (do 1000 znaków) prosimy nadsyłać do 1 września. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia będzie rozsyłana ok. 10 września. Na ostateczne wersje tekstów będziemy oczekiwać do 1 stycznia 2019 roku.

Ukażą się dwie wersje pisma: w języku polskim oraz angielskim. Wszystkie teksty będą tłumaczone.

Redaktorem prowadzącym numer jest Krzysztof Hoffmann (redaktor wykonawczy „Czasu Kultury” / Fulbright Slavic Award 2014 / UAM). Propozycje tematów oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: krzysztof.hoffmann [@] czaskultury.pl