Dr hab. Eliza Przeździecka nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 roku do Rady Fundacji dołączyła dr hab. Eliza Przeździecka, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentka Programu Fulbrighta (2013-14 Fulbright Senior Award, Duke University) Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół inwestycji zagranicznych, globalnych łańcuchów wartości oraz umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Prof. Przeździecka zastąpiła w Radzie prof. Marka Wierzbowskiego, któremu składamy najserdeczniejsze podziękowania za sześcioletni udział w pracach Komisji.

Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta składa się z 10 członków – 5 obywateli Polski oraz 5 obywateli Stanów Zjednoczonych, powoływanych przez honorowych współprzewodniczących Rady – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasadora USA w Polsce. Do głównych zadań Rady należy nadzór nad realizacją celów statutowych oraz finansami Komisji. Członkowie Rady biorą również udział w tworzeniu strategii rozwoju Komisji oraz zatwierdzają listy osób nominowanych do stypendium Fulbrighta. Kadencja członka Rady trwa trzy lata. Z aktualnym składem Rady można zapoznać się tutaj.

Related Posts
Loading...
Skip to content