Dr Franciszek Lyra (1932 – 2021)

  • Natalia Kozłowska
  • Aktualności
  • Brak komentarzy

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra Franciszka Lyry, pierwszego polskiego stypendysty Programu Fulbrighta i wielkiego przyjaciela naszego Programu. Działalność naukowa i dydaktyczna prof. Lyry przyczyniła się istotnie do rozwoju studiów amerykanistycznych w Polsce. Był związany przede wszystkim z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (którego Instytut Anglistyki pomagał utworzyć po powrocie do Polski ze stypendium Fulbrighta) oraz z Uniwersytetem Warszawskim. Franciszek Lyra był zaangażowany w działania Polskiego  Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta i Stowarzyszenia Alumni, zaszczycał swoją obecnością wiele wydarzeń organizowanych przez Komisję. Składamy serdeczne wyrazy współczucia bliskim Profesora. Pozostanie w naszej życzliwej pamięci.

Takim Go zapamiętamy: fulbright.edu.pl/franciszek-lyra.

 

Loading...