Dr Aleksander Dańda nowym członkiem Rady Komisji Fulbrighta

Dr Aleksander Dańda nowym członkiem Rady Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta z przyjemnością informuje, że 26 stycznia 2018 r. nowym członkiem Rady Fundacji Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta został dr Aleksander Dańda, dyrektor Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aleksander Dańda

Dr Aleksander DańdaDoktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od 2016 r. Dyrektor Departamentu Nauki w MNiSW. Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2009-2012 Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Były Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gościnny wykładowca m.in. University of London, University of Limerick. Autor monografii Dominium jako forma ustrojowa państw anglosaskich (Wydawnictwo WSE). Redaktor zbioru Current Challenges to Peacekeeping Efforts and Development Assistance (Wydawnictwo WSE). Współautor monografii Instytucje ombudsmana w wybranych państwach anglosaskich na tle porównawczym (Wydawnictwo Sejmowe). Zainteresowania naukowe koncentruje wokół funkcjonowania państw z anglosaskiego kręgu kulturowego (w aspekcie zagadnień z zakresu administracji publicznej, współczesnych ustrojów państwowych, geopolityki oraz problemów współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego).

Dr Dańda na stanowisku członka Rady zastąpił prof. Łukasza Szumowskiego, który z początkiem stycznia objął tekę Ministra Zdrowia. Serdecznie dziękujemy Ministrowi Szumowskiemu za ponad roczną współpracę, przewodniczenie pracom Rady Fundacji oraz życzymy powodzenia w realizacji nowej misji!

Z aktualnym składem Rady fundacji można zapoznać się na stronie fulbright.edu.pl/rada.