Dorothy Hansberry-Bieguńska nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

  • Fulbright Polska
  • Aktualności
  • Brak komentarzy

Dorothy Hansberry-Bieguńska FulbrightMiło nam poinformować, że nową członkinią Rady Fundacji została Pani Dorothy Hansberry-Bieguńska.

Dorothy Hansberry-Bieguńska przez 16 lat pracowała jako starszy prokurator w wydziale antymonopolowym Departamentu Sprawiedliwości USA. Pełniła także funkcję doradcy w instytucjach  ds. ochrony konkurencji w Europie Środkowej i Wschodniej. Była głównym radcą prawnym i wiceprezesem UPC Polska i zarządzała polską firmą medialną. Pięć lat temu, po objęciu stanowiska szefowej zespołu do spraw konkurencji jako starszy partner w polskiej kancelarii prawnej, wraz z Małgorzatą Krasnodębską-Tomkiel, byłą przewodniczącą Polskiego Urzędu ds. Konkurencji, założyła Hansberry-Tomkiel, kancelarię prawa konkurencji. Firma zapewnia doradztwo strategiczne i reprezentację w złożonych sprawach dotyczących konkurencji w Polsce, Brukseli i USA.

Pani Hansberry-Bieguńska jest rozpoznawana na arenie międzynarodowej i krajowej jako wiodąca specjalistka w swojej dziedzinie, między innymi przez: Who’s Who of Competition Lawyers, Chambers & Partners, Legal 500, PLC Which Lawyer, oraz Global Competition Review’s “Women in Antitrust.”

Pani Hansberry-Bieguńksa przez poprzednie 5 lat była Prezeską Polsko-Irlandzkiej Izby Handlowej. Niedawno zakończyła także swą aktywność w roli Prezydenta Międzynarodowej Izby Handlowej w Polsce.

W naszej Radzie zastąpiła Panią Judith Gliniecki, która pełniła funkcję Członkini Rady przez dwie kolejne kadencje, wspierając nas radą i działaniem przez 6 lat. Jesteśmy niezwykle wdzięczni Pani Gliniecki za jej zaangażowanie na rzez Komisji.

Loading...