Dawid Janas

Pomimo krótkiego czasu na miejscu, jestem przekonany, że wyjazd znacząco poszerzył moje perspektywy.

Uzyskane stypendium w ramach programu STEM Impact Award umożliwiło mi odbycie sześciotygodniowego stażu badawczego w Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. Pomimo krótkiego czasu na miejscu, jestem przekonany, że wyjazd znacząco poszerzył moje perspektywy. Praca w wielokulturowym środowisku nad obecnymi wyzwaniami z dziedziny nanotechnologii pozwoliła mi nabyć spektrum kompetencji, które wykorzystuję w pracy na co dzień.

Za szczególnie korzystne uważam przesiąknięcie amerykańską filozofią “yes, we can”, dzięki czemu jeszcze bardziej efektywnie prowadzę swoją działalność naukową. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że lwią część spotykanych przez nas ograniczeń można rozwiązać po prostu zakasając rękawy i biorąc się do pracy tu i teraz.

Co więcej, jak zaobserwowałem na swoim przypadku, stypendysta Fulbrighta wracający do kraju jest wyposażony w szczególny typ bagażu, który pomimo swojego ogromnego rozmiaru nie skutkuje żadną dodatkową opłatą w liniach lotniczych. Pobyt w Nowym Jorku wyposażył mnie w bagaż pełen wspomnień i doświadczeń, które są bezcenną pamiątką z wyjazdu, dlatego serdecznie zachęcam do aplikacji.

Dawid Janas był stypendystą Fulbright STEM Impact Award w roku akademickim 2019-20.

Related Posts
Loading...
Skip to content