Ceremonia wręczenia dyplomów amerykańskim stypendyst(k)om 2023-24

W piątek, 7 czerwca br. w Warszawie odbyła się oficjalna ceremonia wręczenia dyplomów amerykańskim stypendystom i stypendystkom z rocznika 2023-24, którzy kończą swój pobyt w Polsce. Spotkanie odbyło się w Warszawie w rezydencji Zastępcy Szefa Misji Daniela Lawtona.

Daniel Lawton pogratulował zebranym ukończenia stypendium, podkreślając, że zarówno on jak i Ambasador Brzezinski, mając za sobą doświadczenie stypendium Fulbrighta, wiedzą jak istotny jest to moment. Zażartował, że teraz czekamy na to, by ktoś z obecnego rocznika wrócił do Polski w roli dyplomaty. Głos zabrał Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Andrzej Szeptycki podkreślił znaczenie wymiany międzynarodowej i podziękował stypendystom za to, że aplikując na Fulbrighta wybrali Polskę, tym samym wspierając polsko-amerykańską wymianę naukową: “Ta przygoda dopiero się zaczyna”.

Ostatnie przemówienie tzw. “Valedictorian Speech” (z ang. pożegnalne wystąpienie na ceremonii kończącej dany etap edukacji) wygłosił Jacob Ligorria, stypendysta Fulbright National Geographic Award. Jacob podzielił się swoimi wrażeniami ze stypendium, w szczególności tym, czego w czasie roku pobytu w Polsce nauczył się poza swoją dziedziną naukową – żyjąc w nieznanym dla siebie kraju, bez znajomości lokalnego języka. Na koniec zwrócił się do kolegów i koleżanek z rocznika słowami:

“Stawiam przed sobą i innymi Fulbrighterami zadanie, by wykorzystać tę ciekawość dla tworzenia społeczności i pomagać innym czuć się jak w domu, gdziekolwiek by nie byli. Ponieważ tam, gdzie jest społeczność, zjawiają się też niezwykłe szanse dla rozwoju, wymiany i wzajemnego zrozumienia.”

W roku akademickim 2023-2024 gościliśmy 34 osoby z USA, które prowadziły stypendia badawcze i/lub angażowały się w działalność dydaktyczną na kilkunastu uniwersytetach w Polsce.

Related Posts
Loading...
Skip to content