Uczestnicy i uczestniczki Programu BioLAB

Poznaj uczestników i uczestniczki Programu BioLAB – rocznego stażu badawczego w USA.