Berlin Seminar 2018

  • Fulbright Polska
  • Aktualności
  • Brak komentarzy

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami naszych stypendystów z udziału w Berlin Seminar 2018, corocznego spotkania organizowanego przez niemiecką Komisję Fulbrighta, które odbyło się w dniach 17-21 marca. Uczestniczyli w nim zarówno wyjeżdżający na kolejny rok akademicki do Stanów Zjednoczonych stypendyści niemieccy, jak i przebywający obecnie w Europe Amerykanie, w tym stypendyści mieszkający w Polsce – Cindy Abarca, David Arney, Ivey Barker, Molly Benkaim, Kathryn Cater, Michael Gilmor, Carol Grzych, Emily Kosmaczewski, Briana Krewson, Donna McCollough, Victoria Miluch, Philip Papaioannou, Jiwon Park i Andre Woloshuk. Udział w różnorodnych aktywnościach pozwolił Fulbrightyczkom na zapoznanie się, wymianę doświadczeń i integrację. W programie były przewidziane wystąpienia dr Cornelii Schu z Rady Ekspertów Fundacji ds. Integracji i Migracji oraz prof. dr. hab. Heinza Bude’a z Uniwersytetu w Kassel, warsztaty dotyczące zagadnień takich, jak przedsiębiorczość społeczna i polityka europejska, prezentacje projektów badawczych stypendystów, spotkanie z Sawsan Chebli (sekretarz stanu w berlińskim senacie), zajęcia jogi, wycieczki po Berlinie oraz premierowy występ zespołu Fulbright Jazz Ensemble, stworzonego przez stypendystów i absolwentów Programu Fulbrighta.

Cindy Abarca

Cindy Abarca

English Teaching Assistant, Uniwersytet w Białymstoku

Udział w wydarzeniu był inspirującym doświadczeniem ze względu na możliwość poznania innych stypendystów Programu Fulbrighta i dyskutowania w ich gronie o współpracy międzynarodowej służącej rozwojowi społeczeństw. W ramach seminarium uczestniczyłam m.in. w warsztatach na temat mediów społecznościowych, dyskusjach dotyczących wrażliwości kulturowej, prezentacjach przeprowadzonych przez naukowców-stypendystów Programu Fulbrighta, a także wystąpieniach wybitnych postaci omawiających zagadnienia, takie jak kryzys uchodźczy w Europie. Zaznajomienie się z istotnymi kwestiami politycznymi, a także prowadzenie rozmów na tematy zahaczające o wiele dziedzin – od historii po naukę – było wyjątkowym przeżyciem. Dzięki obecności na konferencji mogłam poznać innych Fulbrightczyków, ich projekty i zainteresowania badawcze. Nauczyłam się także wielu dotąd nieznanych mi faktów związanych z życiem politycznym Niemiec i Europy.

Papaioannou Philip

Philip Papaioannou

U.S. Student Researcher, Uniwersytet Warszawski

Seminarium w Berlinie okazało się bardziej pouczające i inspirujące, niż przewidywałem. Wiedziałem, że będziemy mieli okazję porozmawiać z wieloma stypendystami przebywającymi w innych krajach europejskich, a także ze stypendystami z Niemiec, którzy przygotowują się do wyjazdu do Stanów, lecz wykłady i warsztaty mile mnie zaskoczyły. Prezentacje projektów innych Fulbrightczyków bardzo mnie zainspirowały pod względem różnorodności tematycznej, jak również ich znaczącego wpływu społecznego, jaki wywierają zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Warsztat o walucie bitcoin ukazał mi interesujące spojrzenie na konsumpcjonizm na świecie z perspektywy psychologii, z której nie zdawałem sobie sprawy.

Loading...