Aukcja Dzieł Sztuki z okazji 60-lecia Programu Fulbrighta w Polsce

W ramach obchodów roku jubileuszowego Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zorganizowała pierwszą Aukcję Dzieł Sztuki, która odbyła się podczas Gali Jubileuszowej, 29 listopada 2019 r. oraz internetowo na platformie Charytatywni Allegro. Prace artystyczne zostały podarowane Komisji na ten cel przez dziesięciu artystów Fulbrighterów – absolwentów i stypendystów Programu Fulbrighta w Polsce.

Z radością informujemy, że sprzedaliśmy wszystkie dzieła sztuki i zebraliśmy w sumie prawie 17,000 zł. Cała zebrana suma przeznaczona będzie na dofinansowanie jednego stypendium artystycznego w roku akademickim 2020-21. Dzięki wsparciu naszych artystów oraz wszystkich osób, które wzięły udział w licytacji i zakupiły wystawione prace jedna osoba będzie miała możliwość rozwijać swój talent artystyczny w ramach Programu Fulbrighta. Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom ze społeczności Fulbrighta, które wsparły ten cel. 

Aukcja Dzieł Sztuki Fulbrighta była też dla nas wyjątkową okazją na podzielenie się osiągnięciami naszych wybitnych Fulbrighterów z różnych dziedzin sztuki takich jak malarstwo, grafika, fotografia i rzeźba. Każda z dziesięciu prac sprzedanych na aukcji to unikalna wizja artystyczna będąca odzwierciedleniem emocji i talentów autorów. Jeśli nie śledziliście kampanii #FulbrighterzyDlaFulbrighta promującej aukcję w naszych mediach społecznościowych, a chcielibyście dowiedzieć się więcej o artystach i podarowanych przez nich pracach, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z katalogiem aukcji poniżej.

KATALOG AUKCJI

REGULAMIN AUKCJI

Loading...