75 lat Programu Fulbrighta: Programy Mentoringowe

W 2021 r. Program Fulbrighta świętuje swoje 75-lecie (w Polsce jest obecny od 62 lat). Z tej okazji, co miesiąc prezentujemy osiągnięcia naszych absolwentów i absolwentek wpisujące się w temat przewodni danego miesiąca, które pokazują pozytywny wpływ Programu na lokalną i globalną społeczność. W ramach listopadowego tematu przewodniego, którym jest „Wpływ kolejnego pokolenia” (“Next generation impact”), prezentujemy programy mentoringowe, w których aktywnie zaangażowani są nasi absolwenci i absolwentki. Więcej informacji o obchodach 75-lecia Programu Fulbrighta można znaleźć na stronie fulbright75.org.

Ambasadorzy i Ambasadorki Programu Fulbrighta

Program Ambasadorów i Ambasadorek to program do którego wybierani są absolwenci i absolwentki Programu Fulbrighta działający w różnych ośrodkach akademickich na terenie całej Polski. Podczas 2-letniej kadencji Ambasadorzy i Ambasadorki wspierają Komisję w działaniach promocyjnych docierając do potencjalnych kandydatów zainteresowanych wyjazdem na stypendium Fulbrighta. Podczas trwania programu Ambasadorzy i Ambasadorki biorą udział w szkoleniach podnoszących różne kompetencje. 

W swoich działaniach Ambasadorzy i Ambasadorki m.in. organizują spotkania informacyjne podczas których opowiadają o swoich doświadczeniach z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA, przedstawiają aktualnej ofertę stypendialnej Komisji Fulbrighta oraz udzielają wskazówek, jak wzmocnić swój wniosek zgłoszeniowy. Ich zadaniem jest również kontaktowanie się z innymi absolwentami i absolwentkami programu Fulbrighta działającymi w ich regionie i organizowanie wspólnych inicjatyw. 

W chwili obecnej rozpoczęliśmy drugą edycję tego programu, do której wybranych zostało 14 osób działających w 17 ośrodkach akademickich w Polsce. Spotkania z Ambasadorami i Ambasadorkami niejednokrotnie stały się inspiracją dla osób zainteresowanych wyjazdem do USA w ramach Programu Fulbrighta. Dla wielu osób możliwość porozmawiania z absolwentem czy absolwentką Programu, którzy swoją działalność opierają na doświadczeniu stypendialnym zdobytym w Stanach Zjednoczonych, oraz usłyszenia jak taki wyjazd wygląda “od kuchni,” były dużą zachętą i wsparciem w procesie składania wniosku.

Ambasadorzy i Ambasadorki to osoby kreatywne, pełne pasji, które działają w myśl “giving back to the community.” Jako obecni Fulbrighterzy i Fulbrighterki zachęcają inne osoby by w ramach stypendium Fulbrighta rozpoczęły studia w USA, prowadziły badania i/lub działalność dydaktyczną, i w ten sposób dołączyły do Fulbrightowej społeczności.

Doświadczenia Ambasadorów pierwszej edycji programu (2019-21):

Wymiana doświadczeń z pozostałymi stypendystami, promocja programu na uczelniach w regionie czy porady udzielane potencjalnym aplikantom – to wszystko sprawia, że program Fulbrighta to dalej jedyny w swoim rodzaju „bank energii”, który pozwala odważniej realizować nowe wyzwania w kraju.

-Rafał Szymanowski, UAM Poznań

Pełnienie funkcji ambasadora Fulbrighta było dla mnie ogromnym zaszczytem. Współpraca ta stała się wyjątkową okazją do dzielenia się własnym doświadczeniem z potencjalnymi stypendystami, jak również uczenia się od nich świeżego spojrzenia na dobrze znane mi dyskursy. Będąc ambasadorem nie tylko udzielałem porad potencjalnym stypendystom, ale także współpracowałem z alumnami, między innymi w trakcie licznych szkoleń i inicjatyw organizowanych przez Komisję Fulbrighta w Warszawie.

-Mateusz Świetlicki, UWr Wrocław

Więcej informacji o programie: https://fulbright.edu.pl/ambasadorzy/

Program Mentoringowy TopMinds

TopMinds to program mentoringowy zainicjowany i prowadzony wspólnie przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. 

Program kierowany jest do młodych naukowców i naukowczyń z polskich ośrodków akademickich – stawia sobie za cel otwieranie uczestnikom drzwi do międzynarodowej kariery. Z bogatej oferty programu mogą skorzystać studenci i doktoranci wyróżniający się na polu naukowym, pełni pasji i ambicji, stawiający nie tylko na sukces w środowisku akademickim, ale też nieustanny rozwój. 

Na program składa się komponent mentoringowy – kilkumiesięczny indywidualny proces rozwoju, opierający się na relacji z mentorem/mentorką, którzy w toku programu dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem; oraz komponent szkoleniowy/ekspercki – w zależności od edycji proponujący uczestnikom szereg spotkań z ekspertami, szkoleń czy paneli dyskusyjnych, które dodatkowo pomagają zdobyć wiedzę, ale też wzmocnić kluczowe kompetencje, siłę, wiarę w siebie, i w swój sukces. 

Dotychczas odbyły się cztery edycje programu, z których skorzystało już niemal 150 młodych osób oraz ich mentorów.

Mentoring pozwolił mi spojrzeć na wiele rzeczy z zupełnie innej perspektywy, co na pewno bardzo mi pomoże mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami w mojej karierze. Nauczyłam zadawać sobie pytania, które wcześniej nie przyszły mi nawet do głowy. Razem z moim mentorem szukaliśmy rozwiązań i pomysłów – on służył mi swoim doświadczeniem i wsparciem w trudnych momentach, a spotkania zawsze poprawiały mi humor i dawały energię do działania.

-Ola Krawiec

Na TopMinds, dostałam nie tylko mądrą mentorkę, ale też zawsze obecną koleżankę, czułego rodzica, który nie tylko przeżywa, ale i rozumie z czym się mierzysz. Brakowało mi tego.

-Nina Boichenko

Więcej informacji o programie: https://topminds.pl/

Program Mentoringowy BioLAB

Celem programu mentoringowego BioLAB jest udzielenie uczestnikom i uczestniczkom Programu BioLAB bezpośredniego wsparcia związanego z rozwojem zawodowym i międzynarodową karierą naukową.

Wierzymy, że pomoc starszych kolegów i koleżanek, absolwentów i absolwentek Programu BioLAB, którzy sami ukończyli program a obecnie osiągają sukcesy zawodowe, pozwoli młodym naukowcom i naukowczyniom znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, nie tylko w akademii ale również technologii i biznesie. Większość studentów i studentek uczestniczących w programie BioLAB kończy studia magisterskie a przed nimi trudny moment wybrania ścieżki rozwoju – poszukiwania programów doktoranckich lub znalezienia innego miejsca, gdzie będą mogli osiągnąć sukces i zrealizować swoje cele – program mentoringowy jest dla nich pomocną dłonią w tym procesie. 

Obecnie trwa pierwsza edycja programu, ale już teraz wiemy, że będzie się on dalej rozwijał i wzrastał. 

Inicjatorami programu mentoringowego BioLAB są absolwenci i absolwentki Programu BioLAB oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.

Więcej informacji o programie: https://fulbright.edu.pl/biolab/program-mentoringowy/

Program Mentoringowy EducationUSA Poland

Program Mentoringowy EducationUSA Poland to wspólna inicjatywa Centrum EducationUSA działającego przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Ambasady USA w Warszawie, działająca od 2015 r.

W ramach programu, polscy uczniowie i uczennice zainteresowani podjęciem studiów w USA i wybrani w drodze konkursu, otrzymują roczne wsparcie od mentorów – absolwentów amerykańskich uczelni, głównie stypendystów Fulbrighta oraz certyfikowanych doradczyń EducationUSA. Dla mentorów udział w programie to doskonała okazja, by w aktywny sposób inspirować młodszych kolegów i koleżanki oraz włączać się w proces ich edukacji i rozwoju.

Słowami jednego z absolwentów II edycji programu, Pawła Urzenitzoka: „To właśnie program mentoringowy pokazał mi jak zmienić moje marzenia w cele, a cele wrzeczywistość. Wraz ze wsparciem mojej mentorki z Harvardu, napisałem eseje aplikacyjne, zdałem wymagane egzaminy i wybrałem uczelnie.” 

W trzech dotychczasowych edycjach programu w sumie wzięło udział 120 osób: 60 uczestników i ich mentorów. 

Więcej informacji o programie: educationusa.pl/mentoring-program 

Related Posts
Loading...
Skip to content