75 lat Programu Fulbrighta: Gabriela Gawlik

Jako stypendystka Programu Fulbrighta studiuję zdrowie publiczne na Idaho State University.

W 2021 r. Program Fulbrighta świętuje 75-lecie istnienia (w Polsce Program jest obecny od 62 lat). Jednym ze sposobów, w jaki dołączamy do świętowania jest zaprezentowanie 12 historii naszych stypendystów i absolwentów, które pokażą pozytywny wpływ Programu na lokalną i globalną społeczność. Planujemy co miesiąc przedstawiać jedną historię, prezentującą temat przewodni tego miesiąca. Tematem przewodnim stycznia jest „Nauka, technologia i zdrowie publiczne”, a autorką relacji jest Gabriela Gawlik, stypendystka Fulbright Graduate Student Award (2019-20 oraz 2020-21). Zapraszamy do lektury. Więcej informacji o obchodach 75-lecia Programu Fulbrighta można znaleźć na stronie fulbright75.org.

Jako stypendystka Programu Fulbrighta studiuję zdrowie publiczne na Idaho State University. Wiosna 2021 to mój ostatni, czwarty semestr dwuletnich studiów magisterskich. Po ukończeniu studiów planuję rozpocząć aktywne działanie w dziedzinie zdrowia publicznego, korzystając nie tylko z mojej wiedzy zdobytej podczas stypendium, ale również cennego doświadczenia z zakresu farmacji zdobytego w Polsce podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009-2015). 

W czasie studiów na kierunku zdrowie publiczne byłam zaangażowana w różnorakie inicjatywy i projekty, które dotyczyły jakości, kosztów i dostępu do służby zdrowia w USA. W swoich badaniach posługiwałam się zarówno analizą ilościową, jak i jakościową danych, aby lepiej zrozumieć perspektywę mieszkańców Idaho dotyczącą zdrowia. Nie jest niespodzianką, że utrudniony z różnych względów dostęp do usług medycznych jest bardzo palącym problemem nie tylko w tym stanie,  ale również całych Stanach Zjednoczonych. Dominuje pogląd, że istnieje dyskryminacja i brak sprawiedliwości społecznej w dostępie do służby zdrowia.

Podczas studiów zajęcia z zakresu planowania i implementacji programów dotyczących zdrowia, biostatyki, epidemiologii, behawioralnych aspektów zdrowia oraz administracji i zarządzania pozwoliły mi na zbudowanie pewności siebie jako przyszłego lidera zdrowia publicznego. 

Globalna pandemia Covid-19 wpłynęła znacząco na przebieg moich studiów. Priorytetowymi dla sektora zdrowia publicznego stały się wszelakie aktywności związane ze skutecznym zarządzaniem w czasie kryzysu spowodowanego wirusem. Latem 2020 roku, jako stażystka pracująca dla pani senator Lauren Arthur ze stanu Missouri i Mid American Regional Council, byłam zaangażowana w tworzenie polityki dotyczącej zwiększenia dostępu do współfinansowanej z funduszy federalnych i stanowych opieki nad dziećmi poniżej 4 roku życia w czasie pandemii spowodowanej przez wirus Covid-19.

W grudniu 2020 uczestniczyłam w koordynowaniu profilaktycznych badań medycznych wymaganych dla pracowników służby zdrowia, którzy mieli zostać w pierwszej kolejności zaszczepieni przeciwko wirusowi. Moim obowiązkiem była także edukacja poszczepienna, zgodna z wytycznymi CDC (Centers for Disease Control and Prevention), dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych związanych ze szczepieniem. W styczniu 2021 zaczęłam pracę na Idaho State University jako Covid-19 screening lead, po wcześniejszym otrzymaniu pozwolenia na pracę od Departamentu Stanu. Moim zadaniem jest nadzorowanie procedury pobierania próbek do badania pod kątem obecności wirusa Covid-19 w ślinie. Testom poddani zostaną wszyscy profesorowie, studenci i pracownicy uniwersytetu po niedawno zakończonej przerwie świątecznej. W oparciu o wyniki testów zostaną wdrożone odpowiednie procedury mające zapewnić bezpieczeństwo na kampusie i prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja odnośnie formatu zajęć (online, zajęcia hybrydowe bądź tradycyjny model – wykłady i zajęcia w budynku uniwersytetu).

Mój projekt na zakończenie studiów magisterskich związany jest z rejestracją i rozszerzeniem kompetencji Community Health Workers (CHWs, społecznych pracowników służby zdrowia), którzy dzięki swojej unikalnej roli przyczyniają się w sposób kompleksowy do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Idaho. Wprowadzenie uregulowań prawnych dotyczących działalności CHWs pozwoli na efektywniejsze kontrolowanie alarmującej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wirusem Covid-19 w stanie Idaho. 

Related Posts
Loading...
Skip to content