1 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie konkursu na przyjazdy w roku akademickim 2018/19

Stypendia przyznawane są na okres od 9 miesięcy w drodze konkursu studentom i absolwentom amerykańskich uczelni na prowadzenie badań w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych, jak również placówkach oświatowych, instytucjach rządowych, kulturalnych i medycznych oraz rządowych i pozarządowych organizacjach badawczych w Polsce.

Przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów ze wszystkich dziedzin.

Cel i warunki stypendium

W czasie pobytu w jednostce zapraszającej stypendysta realizuje przedstawiony w podaniu i uzgodniony
z instytucją goszczącą i/lub Komisją Fulbrighta projekt badawczy.

Wniosek o stypendium

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez kandydata we wskazanym terminie kompletnej aplikacji do IIE zgodnie z aktualnymi wymogami programu U.S. Student (dostępnymi na stronie internetowej administrowanej przez IIE). Informacji dotyczących wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz sposobu ich składania udziela IIE.

Pełne ogłoszenie znajduje się na angielskiej wersji językowej strony.

Koordynator

Dyżury telefoniczne

  • Poniedziałek 10:30 – 13:30
  • Środa 12:00 – 15:00
  • Piątek – 9:30 – 12:30