Studia I stopnia w USA coraz bardziej popularne wśród Polaków

Studia I stopnia w USA coraz bardziej popularne wśród Polaków

Według najnowszego raportu Open Doors coraz więcej polskich uczniów decyduje się na zdobycie dyplomu amerykańskiej uczelni. W roku akademickim 2015/16 ponad 650 osób z Polski studiowało w USA na studiach I stopnia, o 8.9% więcej niż w roku poprzednim. Łącznie, na studiach I, II i III stopnia oraz innych programach studenckich w USA w roku akademickim 2015/16 studiowało 1460 Polaków.

Raport podaje również, że polskie uczelnie przyciągają coraz więcej studentów z amerykańskim obywatelstwem. W roku akademickim 2014/15 w Polsce studiowało 730 Amerykanów, o 21.5% więcej niż rok wcześniej.

Raport Open Doors, przygotowywany przez Institute of International Education na zlecenie amerykańskiego Departamentu Stanu, zawiera dane dotyczące mobilności studentów międzynarodowych do USA oraz amerykańskich za granicę. Raport jest corocznie publikowany podczas obchodów Tygodnia Edukacji Międzynarodowej (International Education Week, IEW). Z listą tegorocznych wydarzeń w ramach IEW w Polsce można zapoznać się tutaj.