Dr Ida Franiak-Pietryga

Senior Award

Instytucja: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej
Instytucja goszcząca: University of California w San Diego, Department of Electrical and Computer Engineering

Dziedzina naukowa: Nauki medyczne
Projekt: Zastosowanie nowych nanocząsteczek do aktywacji apoptozy i innych szlaków sygnałowych w przewlekłej białaczce limfocytowej oraz w innych typach raków

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia grantu:  9/12/2016
Data zakończenia grantu: 6/11/2017

Od ponad piętnastu lat zdobywa praktyczne doświadczenie w laboratoriach biologicznych i biofizycznych. Od kilku lat pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  oraz w laboratorium genetycznym  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.  Dr Ida Franiak-Pietryga ma silne zaplecze akademickie z wiodących instytucji w Europie. Ma dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie hematoloonkologii i genetyki, specjalizuje się w diagnostyce białaczek opartej na technikach biologii molekularnej. Jest autorką projektu pod tytułem „Dendrymery – nowe leki na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).” Projekt zaowocował trzema zgłoszeniami patentowymi na zastosowanie glikodendymerów w leczeniu PBL. Wynalazek został wyróżniony złotym medalem na 112 Międzynarodowych Targach Wynalazków „Concours Lepine” w Paryżu  (2013). Dr Ida Franiak-Pietryga jest członkiem Stowarzyszenia „TOP500 Innovators” w Polsce od 2015 roku, a od 2016 roku Stowarzyszenia Fulbrighta, jest autorką licznych publikacji. Badania naukowe prowadzi we współpracy z naukowcami z instytucji krajowych i zagranicznych. Jest osobą kreatywną, pracowitą i koncentruje się na badaniach z pogranicza wielu dziedzin nauki.