Prof. Łukasz Szumowski nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Prof. Łukasz Szumowski nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Łukasz Szumowski, fot. MNISWZ przyjemnością informujemy, że dnia 7 grudnia 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał prof. dr hab. n. med. Łukasza Szumowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. 

Prof. Łukasz Szumowski urodził się 3 czerwca 1972 roku w Warszawie. Jest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Od 2011 roku kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac o zasięgu międzynarodowym.

Studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym ukończył w 1997 roku. W 1998 r. rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.

Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również z fundacją Serce dla Arytmii promującą wiedzę dla pacjentów, lekarzy i personelu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowarzyszeniem Pacjentów Serce dla Arytmii.

Wraz z żoną i czwórką dzieci mieszka w Warszawie.