prof. Leszek Kaczmarek nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

prof. Leszek Kaczmarek nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał prof. dr hab. Leszka Kaczmarka do składu Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Profesor Kaczmarek jest kierownikiem Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Studiował na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1981 r. dyplom w specjalności biologia molekularna/biochemia, zaś stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1983 r. W latach 1984-1986 odbył staż podoktorski w laboratorium prof. Renato Basergi (Temple University, Filadelfia, USA). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1988 r. od Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej in. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu, a tytuł profesora został mu nadany w 1996 r. Pracował jako profesor wizytujący na Uniwersytecie w Katanii (Włochy), na McGill University w Montrealu (Kanada), na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA, USA, senior Fulbright fellowship) oraz Instytucie Badań Fotonicznych (ICFO, Castelldefels, Hiszpania).

Jest członkiem EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej), oraz Academia Europaea; był wiceprzewodniczącym Regionalnego Komitetu Europy Środkowej i Wschodniej IBRO (Międzynarodowej Organizacji Badań Mózgu), a także we władzach ISN (Międzynarodowego Towarzystwa Neurochemii) oraz EMBO. Był członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki, przewodniczącym Komisji Nauk o Życiu. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, od 1998 członkiem korespondentem, a od 2013 członkiem rzeczywistym. Był przewodniczącym Wydziału Nauk Biologicznych PAN, a obecnie jest dziekanem Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

W Radzie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta prof. Leszek Kaczmarek zastąpił prof. Jadwigę Koralewicz-Zębik, która sprawowała funkcję członkini Rady przez 2 kadencje. Profesor Koralewicz składamy serdeczne podziękowania!

Z aktualnym składem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta można zapoznać się tutaj.