Prof. Jacek Czaputowicz nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Prof. Jacek Czaputowicz nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin z dniem 1 lipca 2016 r. powołał nowego członka Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Prof. Jacek Czaputowicz, Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. kształcenia kadr dyplomatycznych i współpracy z podmiotami analityczno-badawczymi, naukowo związany jest z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Metodologii Badań Studiów Europejskich w Instytucie Europeistyki. Jego dorobek akademicki obejmuje ponad 100 artykułów i monografii naukowych.

Prof. Czaputowicz zastąpi dr. Grzegorza Kozłowskiego, Dyrektora Departamentu Ameryki MSZ, którego dwuletnia kadencja upłynęła z końcem czerwca br. Serdecznie dziękujemy dr. Kozłowskiemu za ogromne zaangażowanie we wszelkie działania Komisji oraz nieoceniony wkład i entuzjazm wniesiony w pracę Rady Dyrektorów. Zespół Komisji Fulbrighta życzy dr. Kozłowskiemu powodzenia i satysfakcji w dalszym w życiu zawodowym.

Rada Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta składa się z dziesięciu członków powoływanych na dwuletnie kadencje przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Z aktualnym składem Rady można zapoznać się tutaj: Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.