Pracownik poszukiwany!

Pracownik poszukiwany!

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalisty ds. Organizacji Biura i Wydarzeń. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku angielskim na adres praca [at] fulbright.edu.pl do 28 stycznia 2018 r. List motywacyjny powinien zawierać opis kluczowych kompetencji w kontekście oferowanego stanowiska.

Opis obowiązków w ramach stanowiska:

Organizacja i nadzór wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Komisję (ok. 80% czasu pracy), w tym:

 • ścisła współpraca z Dyrektorem Wykonawczym, pozostałymi członkami Zarządu oraz koordynatorami programów przy tworzeniu i koordynacji kalendarza wydarzeń,
 • zbieranie ofert od kontrahentów, korespondencja z podmiotami trzecimi, koordynacja agend,
 • korespondencja z uczestnikami wydarzeń (wysyłanie zaproszeń, zbieranie potwierdzeń, ankiet ewaluacyjnych, odpowiadanie na pytania itp.),
 • ścisła współpraca z koordynatorami programów w zakresie merytorycznym organizowanych wydarzeń,
 • wykonywanie we współpracy z koordynatorami programowymi niezbędnej dokumentacji po wydarzeniach,
 • kompleksowa obsługa udziału stypendystów w następujących wydarzeniach i funduszach: Kirchgasser Fund, InterCountry Fund, Berlin Seminar, EU Seminar.

Obsługa administracyjna biura (ok. 20% czasu pracy), w tym:

 • zarządzanie obiegiem korespondencji i dokumentów,
 • obsługa połączeń telefonicznych,
 • obsługa gości Komisji.

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w pracy biurowej i/lub przy organizacji spotkań;
 • wykształcenie wyższe (min. tytuł licencjata),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie min. na poziomie B2,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów w języku angielskim i polskim (np. ogłoszenia, notki prasowe, pisma urzędowe, sprawozdania),
 • dobra znajomość pakietu G Suite i Microsoft Office,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • duża samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym równoległej realizacji kilku projektów,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w projektach międzynarodowych, w tym przy i organizacji wydarzeń (konferencje, seminaria),
 • doświadczenie w organizacji non-profit.

Co oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z możliwością rozwoju w ramach organizacji,
 • wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i kompetencji oraz dodatkowe ubezpieczenie medyczne,
 • ciekawą pracę przy międzynarodowych projektach w prestiżowej organizacji,
 • możliwość poznania kultury amerykańskiej i dokształcenia się z zakresu polskiego i amerykańskiego szkolnictwa wyższego, m.in. podczas szkoleń w Europie i USA,
 • współpracę z elitą naukową Polski i USA,
 • pracę w ścisłym centrum Warszawy,
 • termin rozpoczęcia pracy zaraz po zakończeniu rekrutacji.

Prosimy pamiętać o uwzględnieniu w CV klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, np. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Organizacji Biura i Wydarzeń (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”