Międzynarodowa konferencja „Study Abroad”

Międzynarodowa konferencja „Study Abroad”

  • Konferencja "Study Abroad"
  • Konferencja "Study Abroad"
  • Konferencja "Study Abroad"
  • Konferencja "Study Abroad"
  • Konferencja "Study Abroad"
  • Konferencja "Study Abroad"

20 kwietnia br. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta i Centrum EducationUSA we współpracy z Ambasadą USA, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zorganizowała w Warszawie konferencję Study Abroad. Partnerships between Polish and American Universities in Practice, pierwszą inicjatywę o takim charakterze w Polsce. Wydarzenie zostało w pełni sfinansowane ze środków pozyskanych przez Komisję w drodze konkursu Departamentu Stanu USA.

Celem konferencji było poruszenie tematyki umiędzynarodowienia uczelni, jednego z największych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym, poprzez poszerzenie i pogłębienie współpracy instytucjonalnej między polskimi i amerykańskimi uczelniami, a w rezultacie zwiększenie mobilności studentów oraz kadry naukowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Sesje wykładowe i warsztatowe, przeprowadzone przez polskich i amerykańskich ekspertów z zakresu edukacji globalnej, pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy polskich pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za nawiązywanie, realizację i podtrzymywanie dwustronnej współpracy międzynarodowej. Indywidualne spotkania z przedstawicielami uczelni amerykańskich, zorganizowane przez Ambasadę USA, umożliwiły  nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi partnerami amerykańskimi.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie fulbright.edu.pl/studyabroad/ oraz na naszym profilu na Facebooku.