Dr hab. inż. Monika Kaczmarek nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji  Fulbrighta

Dr hab. inż. Monika Kaczmarek nowym członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał dr hab. inż. Monikę M. Kaczmarek do składu Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Monika Kaczmarek jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2011 r. kieruje Laboratorium Biologii Molekularnej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Studiowała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując w 2001 r. dyplom w specjalności biotechnologia zwierząt. W 2004 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. W latach 2004-2005 odbyła staż podoktorski w laboratorium prof. Dietera Schamsa (Technische Universität München, Niemcy), uzyskując stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta i Fundacji Hertie. W kolejnych latach (2009-2010) przebywała w laboratorium prof. Lesliego Kozaka w Pennington Biomedical Research Center, LSU, Baton Rouge, LA, USA (Fulbright Advance Research Fellowship). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2010 r., uchwałą Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Swoje badania prowadzi w wielu rejonach świata m.in. Izraelu, Szwajcarii, USA.

W latach 2014-2016 była członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN, od 2014 r. pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej. Od 2016 r. jest członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki. Wielokrotnie nagradzana m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych naukowców, 2010), Fundację Pro Scientia et Vita (2007), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START, 2005, 2006).

Z aktualnym składem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta można zapoznać się tutaj.