Aktualności

IX Konkurs Językowy „Faces of America” – edycja specjalna

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w specjalnej IX edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, odbywającego się w ramach obchodów jubileuszu 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konkurs Językowy „Faces of America” jest wyjątkowym przedsięwzięciem, którego głównym celem jest promowanie znajomości języka angielskiego, podniesienie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a także popularyzowanie wiedzy na temat kultury amerykańskiej.

Fulbright STEM Impact Award 2024-25

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację 2-6 tygodniowego projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.

Fulbright Senior Award 2025-26

Fulbright Senior Award to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. w uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki).

Fulbright Junior Research Award 2025-26

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Graduate Student Award 2025-26

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu uczelni amerykańskiej na poziomie graduate (np.

Nowe możliwości współpracy naukowców polskich i amerykańskich. Wspólny program NCN i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Stypendystki i stypendyści programu Fulbright Senior Award organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta po powrocie do Polski będą mogli kontynuować współpracę z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, dzięki finansowaniu uzyskanemu z Narodowego Centrum Nauki. To efekt porozumienia między obiema instytucjami.

I Międzynarodowa Konferencja MRTBS 2024

Serdecznie zachęcamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych: holistyczne ujęcie opieki zdrowotnej” Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego / 1st International Conference „Modern research trends in biomedical sciences: a holistic approach to health care” Institute of Health Sciences University of Opole, która odbędzie się w dniach 17-19.04.2024. I Międzynarodowa konferencja naukowa: Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych: holistyczne ujęcie opieki zdrowotnej, INoZ UO, 17-19.04.2024, pod patronatem Rektora Uniwersytetu Opolskiego Prof.
Loading...
Skip to content