Absolwenci Fulbrighta odebrali dyplomy

Absolwenci Fulbrighta odebrali dyplomy

14 września, 2017 r. w Klubie Bankowca w Warszawie wręczono dyplomy polskim stypendystom Programu Fulbrighta 2016-17 oraz pożegnano lato na przyjęciu dla absolwentów. Uroczystość prowadzona przez Justynę Janiszewską, Dyrektor Wykonawczą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, uświetnili przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasady Stanów Zjednoczonych oraz członkowie Rady Komisji a także absolwenci Programu Fulbrighta z Polski i z USA.

Justyna Janiszewska, w krótkim powitaniu podkreśliła prestiż Programu, jego wpływ na rozwój kariery naukowej uczestników a także podziękowała absolwentom za ich ogromne zaangażowanie w promocję i rozwój Programu w Polsce i w USA:

„Stypendium Fulbrighta nie kończy się z chwilą wręczenia dyplomu, to zobowiązanie na całe życie, przed Państwem szereg dalszych możliwości rozwoju kariery naukowej, współpracy z Komisją i międzynarodowym środowiskiem absolwenckim. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i liczymy na dalszą współpracę i rozwijanie inicjatyw absolwenckich.”  

Przemawiający w imieniu Pana Ministra Jarosława Gowina, Podsekretarz Stanu prof. Łukasz Szumowski oraz Pan John C. Law, Zastępca Szefa Misji Ambasady USA w Warszawie, także podkreślili znaczenie Programu Fulbrighta dla rozwoju nauki. Profesor Szumowski podkreślił, że:

„Działający w Polsce od ponad półwiecza Program Fulbrighta jest doskonałym narzędziem wspierającym wymianę akademicką i naukową między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Przed jego absolwentami otwierają się perspektywy fascynującej kariery zawodowej i szansa na wniesienie znaczącego wkładu w życie społeczne obu krajów. Wielu z nich, jak pamiętamy, przyczyniło się do dynamicznego rozwoju Polski i polskiej nauki w ostatnim ćwierćwieczu.”

John C. Law podkreślił, że:

„Program Fulbrighta jest bardzo ważnym elementem polityki rządu amerykańskiego, który działa na świecie od siedemdziesięciu lat i liczy ponad trzysta siedemdziesiąt tysięcy absolwentów. Przy polskim Programie Fulbrighta współpracuje zarówno Ambasada Amerykańska, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program Fulbrighta to międzynarodowe i prestiżowe przedsięwzięcie. Przed Wami, absolwentami, ogromne życiowe doświadczenie. Stajecie się najlepszymi ambasadorami tego Programu.”.

Krystyna Malińska z Politechniki Częstochowskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz absolwentka Programu Fulbrighta, podkreśliła, że:

„Stypendium Fulbrighta i realizowanie badań na amerykańskim uniwersytecie było jednym z najcenniejszych doświadczeń w moim życiu. Stypendium Fulbrighta to przygoda i doświadczenie na całe życie. Jako absolwentka Programu cieszę się, że mogę wspólnie z innymi absolwentami angażować się w szereg inicjatyw na rzecz nauki, a szczególnie takich, które wspierają młodych i zdolnych studentów w rozwoju zawodowym. Niewątpliwe taką inicjatywą jest program szkoleniowo-mentoringowy TopMinds, jaki Komisja Fulbrighta realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Top 500 Innovators.”

Na zakończenie Pani Malińska  zachęciła wszystkich do podejmowania wszelkich działań absolwenckich, promowania Programu Fulbrighta, a także do dołączenia do grona mentorów programu TopMinds.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie dyplomów. Moment wręczenia został udokumentowany w postaci pamiątkowych i wyjątkowych zdjęć.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem. które było okazją do odnowienia dawnych kontaktów, nawiązania nowych oraz rozmów i dyskusji dotyczących planów naukowych i prywatnych zgromadzonych absolwentów.